Meehelpen

Veel ouders zijn erg betrokken bij de school en vinden het leuk om aan activiteiten mee te werken. Als school beschouwen wij deze participatie als zeer waardevol.

Mocht u interesse hebben om mee te gaan met een excursie, mee te werken in de mediatheek of zitting te nemen in de Ouderraad, neemt u dan contact op met de schoolleiding via administratie@celeanum.nl.