Celeanum

Het Gymnasium Celeanum is een openbare school en het enige zelfstandige gymnasium in de provincie Overijssel. De school is klein en overzichtelijk en heeft ongeveer 750 leerlingen. Dit maakt dat de school een veilig klimaat heeft en iedereen elkaar kent. Er is hierdoor een prettige sfeer op school. De school heeft twee locaties, verspreid over Zwolle. De Westerlaan, dicht bij het station, waar vooral klas 1 en 2 zitten, en de hoofdlocatie aan de Zoom.

De docenten van het Celeanum stimuleren leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Gaat het minder goed met een leerling, dan is er een zorgvangnet met de tutor als aanspreekpunt. Voor de brugklas zijn speciale maatjes ingesteld. Dit zijn leerlingen uit klas 4 die in tweetallen gekoppeld zijn aan een brugklas. Gaat het erg goed met een leerling, dan zijn er mogelijkheden om pluslessen of het honoursprogramma te volgen of zelfs eerder eindexamen te doen. Kortom, we zoeken bij iedere leerling de leerlijn die bij hem of haar past.

Via de website scholenopdekaart.nl zijn de schoolresultaten van het Celeanum te vinden.