Schoolmissie

Het Celeanum biedt een breed, uitdagend en maatschappijgeoriënteerd gymnasiumprogramma, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.

Wij gaan hierbij uit van hun intellectuele, sociale, emotionele en motorische aanleg, en leggen de nadruk op wederzijds respect en eigen verantwoordelijkheid van iedereen binnen onze school.

Ons beeld daarbij is het klassieke beeld van de harmonische mens. De school biedt een uitdagend en interessant programma aan dat zich niet beperkt tot de wettelijk gestelde eisen. Belangrijk is te laten zien dat onze beschaving ingebed is in de klassieke cultuur.