Olympiadeschool

Het Gymnasium Celeanum mag sinds 2014 het keurmerk Olympiadeschool voeren. De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) kent dit keurmerk toe aan scholen die door middel van deelname aan Olympiades laten zien dat zij extra aandacht hebben voor talentontwikkeling in het bètaonderwijs.

Olympiades zijn landelijke en internationale wedstrijden voor middelbare scholieren waarbij het gaat om inhoudelijke vakkennis. Meedoen is leuk en uitdagend. Je mag je inschrijven vanaf klas 4. Het Celeanum stimuleert de deelname. Bij de exacte vakken gooien onze leerlingen vaak hoge ogen. Regelmatig behoren zij tot de best presterende leerlingen van ons land en worden ze afgevaardigd naar het buitenland om mee te doen aan internationale olympiades. Onze leerlingen doen mee aan olympiades voor wiskunde, biologie, natuurkunde, aardrijkskunde, filosofie en science.

Onze school neemt al jaren deel aan de volgende bèta-Olympiades