Ijso Olympiade

De IJSO is een olympiade waarin de science-vakken (biologie, natuurkunde, en scheikunde) allemaal een rol spelen. De olympiade is bedoeld voor leerlingen uit de derde klas, maar ook jongere leerlingen uit klas 4 mogen meedoen. Er geldt dat leerlingen mee mogen doen die op 31 december van het schooljaar niet ouder dan 15 jaar zijn.

Hoe zit de IJSO in elkaar?
De IJSO bestaat uit een voorronde, een nationale eindronde en een internationale eindronde.

De voorronde bestaat uit schriftelijke BiNaS-toets van 100 minuten die opgebouwd is uit vijf meerkeuzevragen en één open vraag per vakgebied. De voorronde wordt meestal in het begin van de 4e periode gehouden of valt soms in de toetsweek van periode 3.

De beste 24 leerlingen vanuit het hele land (waaronder minimaal vijf leerlingen uit 3 havo en maximaal drie leerlingen uit de 4e klas of hoger) gaan door naar de nationale eindronde. Daar worden een theoretische en een praktische toets van ieder 90 minuten gemaakt. Net als bij de voorronde komen daarbij de drie vakgebieden aan de orde.

Hoor je bij de beste zes leerlingen uit de nationale eindronde dan mag je naar de Internationale Olympiade.

Verdere informatie
Informatie over IJSO is te vinden op: http://ijsonederland.nl/
Of bij mw. De Boer-Arts: adeboer@celeanum.nl

Wie mag zich opgeven?
Iedereen die gemotiveerd is voor de BINAS vakken en daar ook redelijke cijfers voor heeft mag meedoen. We hanteren daarvoor de regel dat je voor elk van de Binas-vakken minimaal 6,5 staat.

Waar kun je je opgeven?
Opgave voor deelname is verplicht en kan bij je natuurkundedocent via e-mail of op school.

Wil je oefenen voor de olympiade?
Dat kan via www.ijso-vo.nl