Vakken

Leerlingen van het Celeanum kunnen heel veel verschillende vakken volgen. Natuurlijk de verplichte vakken Nederlands, Engels en wiskunde, maar ook natuur- en scheikunde, aardrijkskunde, de andere moderne talen, geschiedenis en biologie. Grieks en Latijn zijn ook verplichte vakken. Op onze school wordt veel aan sport gedaan en we mogen daarom het certificaat Sportactieve School voeren. In de onderbouw is er het nieuwe vak Technology & Design en volgen de leerlingen vier uur per week tekenen, drama of muziek.

Naast al deze vakken heeft het Celeanum een aantal vakken, die lang niet op alle scholen gegeven worden, namelijk, filosofie, ChineesCambridge Engels, M&O (management & organisatie) en NLT (natuur, leven en technologie). Wij bieden deze vakken aan, omdat we vinden dat deze vakken bijdragen aan de brede ontwikkeling van de leerlingen en hun een extra uitdaging bieden.