Cambridge Engels

Cambridge Engels leidt op voor een internationaal erkend certificaat. Dat is handig als je wilt studeren in het buitenland of aan één van de university colleges in Nederland. Ook bij reguliere universiteiten worden de lessen steeds meer in het Engels gegeven. Daarnaast helpt het bij latere sollicitaties bij bijvoorbeeld internationaal georiënteerde bedrijven. Sinds schooljaar 2017-2018 wordt Cambridge Engels vanaf klas 1 aangeboden. Aanmelden voor Cambridge Engels gebeurt na het aanmelden bij het Celeanum. Bij de bevestiging van inschrijving zal een aanmeldingsformulier voor Cambridge Engels worden meegezonden. Voor deelname aan Cambridge Engels moet je worden toegelaten.

De toelating bestaat uit een kennismakingsgesprek en een instaptoets om het basisniveau van de leerlingen in beeld te brengen. Tijdens het gesprek (in het Engels) zal geïnformeerd worden naar je motivatie en wordt gekeken of de Cambridgemethode geschikt is voor jou als leerling. We letten hierbij vooral op de potentie en het talent van de leerling (hoeveel Engels een leerling op de basisschool heeft gehad is hierbij vaak niet relevant en/of doorslaggevend).

Cambridge Engels wordt afgesloten met een examen. In klas 3 en 5 doe je examen. Dit examen bestaat uit vier onderdelen: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Deze examens worden afgenomen op de Katholieke Pabo in Zwolle. In klas 3 kan je je ‘First Certificate’ halen en in klas 5 het certificaat ‘Advanced English’. De Cambridge-examens leg je via de British Council af, de officiële vertegenwoordiging in Nederland voor de University of Cambridge ESOL examinations. Op de website van de British Council staat meer informatie over deze examens.

De cijfers voor Cambridge Engels tellen in de onderbouw mee voor de overgang onder dezelfde regels als de cijfers voor het vak Engels. In de bovenbouw wordt Cambridge als keuzevak aangeboden en telt het cijfer níet mee voor de overgang.
Aan het volgen van het vak Cambridge zijn extra kosten verbonden.