Internationaal

Internationaliseringsactiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het Gymnasium Celeanum. Het is voor onze leerlingen stimulerend om met leeftijdgenoten in andere landen in contact te komen. Daarnaast vergroten internationale activiteiten de kennis van de talen en culturen van andere Europese landen.

De organisatie is in handen van de commissie internationalisering. Deze commissie bestaat uit mevrouw Assink, mevrouw Lorijn, mevrouw Hogeboom en meneer Bouwhuis. Door middel van de onderstaande activiteiten proberen we bovenstaande doelstellingen te realiseren. Voor meer informatie: rbouwhuis@celeanum.nl.

Klas 3
In maart 2002 gingen bijna 19 leerlingen uit klas 3 voor het eerst op uitwisseling. De uitwisseling is met een school in Carpi, Italië en in het kader van het vak Latijn. Later komen de Italiaanse leerlingen ook naar Zwolle. Contactpersoon is mevrouw van Riessen, mvanriessen@celeanum.nl.

Klas 4
De leerlingen uit de vierde klas krijgen elk jaar de mogelijkheid deel te nemen aan een uitwisseling met een school in Flône (België) of Düsseldorf (Duitsland). De leerlingen gaan vier dagen op bezoek in het buitenland en verblijven in gastgezinnen. De buitenlandse leerlingen brengen in hetzelfde schooljaar een tegenbezoek aan Zwolle.

Klas 5
Voor de leerlingen uit de vijfde klas is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het grote internationale project. Aan dit project doen ook leerlingen mee van onze partnerscholen namelijk Liceo Scientifico Manfredo Fanti uit Carpi (Italië), van het National College Vlaicu Voda uit Curtea de Arges (Roemenië), van het Marii Dabrowskiej uit Komorow (Polen) en het IES Leopold Quero in Vinaros (Spanje).
De buitenlandse gasten verblijven gedurende deze week bij leerlingen en docenten thuis. Later in het schooljaar gaan de leerlingen en docenten op tegenbezoek. Tijdens hun verblijf in het buitenland houden de leerlingen een dagboek bij. Hun belevenissen zijn te volgen op de internationaliseringspagina voor leerlingen.

Voor het komende schooljaar 2022-2023 tot en met het schooljaar 2026-2027 heeft onze school een Erasmus accreditatie ontvangen, zodat we de komende jaren (tot 2027) op eenvoudige wijze subsidie kunnen aanvragen voor onze uitwisselingen. Hieronder een gedeelte van het officiële persbericht:

 

Erasmus Accreditatie voor internationale activiteiten en samenwerking!

Sinds 2022 heeft onze school een officiële Erasmus Accreditatie. “Daar zijn we heel blij mee”, aldus de commissie Internationalisering. “Het is een erkenning voor onze internationale activiteiten en samenwerkingsprojecten. We hebben duidelijke en toekomstbestendige plannen voor internationalisering. De komende jaren willen we daarmee verder aan de slag.”

De Erasmus Accreditatie loopt tot 2027. Een accreditatie maakt het eenvoudiger om subsidie aan te vragen voor internationale projecten en samenwerkingen. Het laat ook zien dat de school beschikt over de kennis en kunde voor hoogwaardige leermobiliteitsactiviteiten. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen internationale ervaringen opdoen.

Instellingen in primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwassenen-educatie (Onderwijs & Training) en jongerenorganisaties (Jeugd) kunnen één keer per jaar een accreditatieaanvraag indienen bij Nationaal Agentschap Erasmus+. Geaccrediteerde organisaties hoeven vervolgens niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor een nieuw budget voor mobiliteitsactiviteiten is dan voldoende.

Kijk voor meer informatie op Erasmusplus Accreditatie Onderwijs Training of op Erasmusplus Accreditatie Jeugd.