Internationaal

Internationaliseringsactiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het Gymnasium Celeanum. Het is voor onze leerlingen stimulerend om met leeftijdgenoten in andere landen in contact te komen. Daarnaast vergroten internationale activiteiten de kennis van de talen en culturen van andere Europese landen.

De organisatie is in handen van de commissie internationalisering. Deze commissie bestaat uit mevrouw Assink, mevrouw Lorijn, mevrouw Hogeboom, meneer Scheperboer en meneer Bouwhuis. Door middel van de onderstaande activiteiten proberen we bovenstaande doelstellingen te realiseren. Voor meer informatie: rbouwhuis@celeanum.nl.

China
Sinds enkele jaren heeft het Celeanum een uitwisseling met een middelbare school in Beijing in China. Aan deze reis kunnen leerlingen meedoen uit klas 3 tot en met 5. Voorrang hebben leerlingen die het vak Chinees volgen.

Klas 3
In het schooljaar 2016-2017 ging een twintigtal leerlingen uit klas 3 voor het eerst op uitwisseling. De uitwisseling is met een school in Carpi, Italië en in het kader van het vak Latijn. De Italiaanse en Nederlandse leerlingen vertalen samen een aantal fabels uit het Latijn en verwerken deze fabels op een creatieve manier.

Klas 4
De leerlingen uit de vierde klas krijgen elk jaar de mogelijkheid deel te nemen aan een uitwisseling met een school in Flône (België) of Düsseldorf (Duitsland). De leerlingen gaan vier dagen op bezoek in het buitenland en verblijven in gastgezinnen. De buitenlandse leerlingen brengen in hetzelfde schooljaar een tegenbezoek aan Zwolle.

Klas 5
Voor de leerlingen uit de vijfde klas is er dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan het Internationale project ‘Temptations’. Aan dit project doen ook leerlingen mee van Liceo Scientifico Manfredo Fanti uit Carpi (Italië), van het National College Vlaicu Voda uit Curtea de Arges (Roemenië) en van het Marii Dabrowskiej uit Komorow (Polen).
De buitenlandse gasten verblijven gedurende deze week bij leerlingen en docenten thuis. Later in het schooljaar gaan de leerlingen en docenten op tegenbezoek. Tijdens hun verblijf in het buitenland houden de leerlingen een dagboek bij. Hun belevenissen zijn te volgen op een speciale website.