Internationaal

Internationaliseringsactiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het Gymnasium Celeanum. Het is voor onze leerlingen stimulerend om met leeftijdgenoten in andere landen in contact te komen. Daarnaast vergroten internationale activiteiten de kennis van de talen en culturen van andere Europese landen.

De organisatie is in handen van de commissie internationalisering. Deze commissie bestaat uit mevrouw Assink, mevrouw Van Leeuwen, meneer Bouwhuis, meneer de Ruiter en meneer Scheperboer. Door middel van de onderstaande proberen we bovenstaande doelstellingen te realiseren. Voor meer informatie: bscheperboer@celeanum.nl.

China

Sinds 2014 heeft het Celeanum een uitwisseling met een middelbare school in Beijing in China. Aan deze reis kunnen leerlingen meedoen uit klas 3 tot en met 5. De uitwisseling is bedoeld voor leerlingen die Chinees volgen of alle andere leerlingen uit het C&M en E&M profiel uit leerjaar 4 en 5.

Klas 3

In het schooljaar 2016-2017 gaat een twintigtal leerlingen uit klas 3 voor het eerst op uitwisseling. De uitwisseling is met een school in Carpi, Italië en in het kader van het vak Latijn. De Italiaanse en Nederlandse leerlingen vertalen samen een aantal fabels uit het Latijn en verwerken deze fabels op een creatieve manier.

De sectie economie begint ook in dit schooljaar met een Albanië project. Het Celeanum is gekoppeld aan een school uit Tirana en na een eerste kennismaking via Etwinning  gaat een groep leerlingen uit Zwolle en Tirana gezamenlijk werken aan het project Day for Change.

Klas 4

De leerlingen uit de vierde klas krijgen elk jaar de mogelijkheid deel te nemen aan een uitwisseling met een school in Flône (België) of Düsseldorf (Duitsland). De leerlingen gaan vier dagen op bezoek in het buitenland en verblijven in gastgezinnen. De buitenlandse leerlingen brengen in hetzelfde schooljaar een tegenbezoek aan Zwolle.

Klas 5

Voor de leerlingen uit de vijfde klas is er dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan het Eramus+ project “My future – a closed door or an open window” . Het Erasmus+ project heeft als doel internationalisering beter te verankeren in het schoolcurriculum. Ook moet het project maatschappelijke relevantie hebben. Het Erasmus+ is een tweejarig project en loopt van 2015 – 2017. De titel van het project is My Future en bestaat uit twee onderdelen: “the world of education” en “the world of employment”  In dit project vergelijken we de verschillende onderwijssystemen van de deelnemende landen en de arbeidsmarktsituatie in de verschillende regio`s. Het uiteindelijke doel is om te onderzoeken in hoeverre de arbeidsmarkt situatie beïnvloed wordt door het gehanteerde onderwijssysteem.  Aan dit project doen ook leerlingen  mee van het Gateshead College uit Newcastle (Groot-Brittannië), van het Liceo Leonardo da Vinci uit Carpi (Italië), van de Skarnes Videre Gående Skole uit Skarnes (Noorwegen), van het National College Vlaicu Voda uit Curtea de Arges (Roemenië), van het IES Alfred Ayza uit Peñíscola (Spanje) en van het Marii Dabrowskiej uit Komorow (Polen).

De buitenlandse gasten verblijven gedurende deze week bij leerlingen en docenten thuis. Later in het schooljaar gaan de leerlingen en docenten op tegenbezoek. Tijdens hun verblijf in het buitenland houden de leerlingen een dagboek bij. Hun belevenissen zijn te volgen op een speciale website.