Groep 8 / Jong Celeanum

Voor leerlingen – en hun ouders – van groep 8 is het altijd weer spannend. Naar welke school in het Voortgezet Onderwijs zullen ze gaan? Het Celeanum is één van de openbare scholen die valt onder OOZ, Openbaar Onderwijs Zwolle, maar is wel anders dan de andere OOZ-scholen. Weet je al dat je bij ons op school wilt komen, dan kun je gelijk het Aanmeldingsformulier 2021-2022 invullen, zie ook: https://zwolsescholengids.nl/ voor verdere instructie.

 Jong Celeanum en aanmelding

Met ingang van schooljaar 2020-2021 start het Celeanum met een nieuw onderwijsconcept speciaal bedoeld voor (hoog)begaafde jonge leerlingen: Jong Celeanum. Dit is een tussenjaar voor jonge kinderen (rond de 10 jaar) die met de lesstof van de basisschool klaar zijn, maar sociaal emotioneel nog niet helemaal passen in leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie: https://www.celeanum.nl/groep-8/jong-celeanum/. Aanmelden voor Jong Celeanum gaat ook via het aanmeldingsformulier 2021-2022 en dan bij de lege ruimte naast het Celeanum invullen dat de leerling wil instromen bij Jong Celeanum.

Aanmelden Cambridge Engels-klas

Aanmelden voor Cambridge Engels vindt plaats na de aanmelding op school. Bij het toesturen van de bevestiging van inschrijving zal ook een aanmeldingsformulier voor Cambridge Engels worden meegestuurd. Na de ontvangst van het aanmeldingsformulier zal een intakegesprek plaatsvinden.

Meer weten over het Celeanum

Wil je nog meer weten over de school kijk dan verder rond op de site of kom naar een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Ook kun je de schoolgids en de informatiefolder doorbladeren. De nieuwe brugklassers krijgen net voor de zomervakantie een informatieboekje met alle praktische informatie om een goede start op het Celeanum te maken.

Leerlingen die bij ons komen verzuchten wel eens: “Ik kan eindelijk mezelf zijn”. En dat is ook zo. Het Celeanum is een vrij kleine school, met ongeveer 700 leerlingen, waar docenten en leerlingen elkaar nog kennen. Tussenuren in de onderbouw kennen we niet. En juist omdat de school zo klein is, is er een groot aanbod aan bijzondere vakken, zoals Chinees, filosofie of Cambridge Engels. Sportief zijn we ook. We mogen ons al sinds jaren een Gezonde School noemen en daar zijn we heel trots op. In klas 1 tot en met 3 krijg je de vakken drama, muziek en tekenen. Kijk eens op de speciale site van het vak tekenen: Celekunst. Dan kun je zien wat onze leerlingen daar allemaal voor moois maken.

Grieks en Latijn

De vakken Grieks en Latijn onderscheiden het gymnasium van een atheneum. De Klassieke Talen, zoals ze worden genoemd, worden alleen op een gymnasium aangeboden. Deze vakken vragen namelijk net iets extra’s van een leerling. Er wordt een flink beroep gedaan op zijn of haar analytisch vermogen. Grieks en Latijn vertalen is te vergelijken met een wiskunde-som: je moet eerst rekenen, voordat je een uitkomst hebt. Zo werken deze talen ook: je moet eerst flink puzzelen, voordat je een mooie zin kan maken. De Griekse en Latijnse cultuur geven bovendien inzicht in de oorsprong van onze Westerse beschaving en helpen je de moderne talen beter te begrijpen.

kunst2 kunst4 kunst3