Voorlichting

Van oktober tot en met januari zijn er diverse voorlichtingsmomenten. Die kunnen zijn op het Celeanum zelf, op basisscholen in Zwolle (zie: Openbaar Onderwijs Zwolle) en omgeving of  in de regio. Zie hieronder voor alle data, tijden en locaties.

Voor meer informatie: Brenda Broekman, conrector klas 1 en 2, bbroekman@celeanum.nl.

Opgave voor de open lesmiddagen gaat via de basisschool of rechtstreeks bij bbroekman@celeanum.nl en is uitsluitend bedoeld voor leerlingen van groep 8 (dus niet voor leerlingen van groep 7). Voor alle andere voorlichtingsmomenten is het niet nodig van tevoren aan te melden.

Ook zijn er in OOZ-verband diverse voorlichtingen op basisscholen. Kijk op het rooster wanneer welke basisschool voorlichting geeft.

Voorlichting door het Gymnasium Celeanum

18 november 2019, 16.00-17.30 uur
Zoom 37

Informatiemiddag leerlingen en ouders groep 7/8 (zelfde programma als avond). Aanmelden niet nodig.

18 november 2019, 19.30-21.00 uur
Zoom 37

Informatieavond leerlingen en ouders groep 7/8 (zelfde programma als middag). Aanmelden niet nodig.

27 november 2019, 14.30-16.00 uur
Zoom 37

Open lesmiddag groep 8 (dus niet voor groep 7). Aanmelden via de basisschool of bbroekman@celeanum.nl

7 januari 2020, 19.30-20.30
Zoom 37
9 januari 2020, 19.30-21.00 uur
Zoom 37

Voorlichtingsavond leerlingen en ouders. Aanmelden niet nodig.

25 januari 2020, 09.30-13.30 (Z), 10.00-14.00 (W)
Westerlaan 40 (W) en Zoom 37 (Z)

Open Dag

12 februari 2020, 15.00 uur
Zoom 37

Extra informatiemiddag voor ouders en leerlingen groep 7/8. Deze middag is bedoeld voor mensen die alle andere voorlichtingsbijeenkomsten gemist hebben of nog extra informatie willen.

Scholenmarkten

In diverse plaatsen binnen en buiten Zwolle worden scholenmarkten georganiseerd. Ook het Celeanum is op deze markten vertegenwoordig.

30 oktober 2019, 16.00-20.00 uur
Landstede, Dokterspad 2 Zwolle
7 november 2019, 19.30 uur
OBS De Springplank, Kon. Julianastraat 1-3, Heino
14 november 2019, 19.30 - 21.30 uur
Van Heemstraschool, Uilennest 10, Hattem