Voorlichting

Van oktober tot en met januari zijn er diverse voorlichtingsmomenten. Die kunnen zijn op het Celeanum zelf, op basisscholen in Zwolle (zie: Openbaar Onderwijs Zwolle) en omgeving of  in de regio. Zie hieronder voor alle data, tijden en locaties. Ook zijn er in OOZ-verband diverse voorlichtingen op basisscholen. Dit schema is nog niet bekend.

Meer informatie:
– Thera Kruizinga, coördinator klas 1 en nieuwe aanmeldingen, tkruizinga@celeanum.nl
– Gerard Top, coördinator Jong Celeanum, gtop@celeanum.nl

Voorlichting door het Gymnasium Celeanum

5 november 2020, 16.00-17.30 uur
Zoom 37

Informatiemiddag leerlingen en ouders groep 7/8 (zelfde programma als avond).

Let op: ivm Covid-19 max. 1 ouder/verzorger per kind

Aanmelden
5 november 2020, 19.30-21.00 uur
Zoom 37

Informatieavond leerlingen en ouders groep 7/8 (zelfde programma als middag).

Let op: ivm Covid-19 max. 1 ouder/verzorger per kind

Aanmelden
10 november 2020, 19.30-20.30
Zoom 37

Voorlichting over Jong Celeanum. Meer info: https://www.celeanum.nl/groep-8/jong-celeanum/

Let op: ivm Covid-19 max. 1 ouder/verzorger per kind

Aanmelden
25 november 2020, 14.30-16.00 uur
Westerlaan 40

Open lesmiddag groep 8 (dus niet voor groep 7). Aanmelden via de basisschool of via de aanmeldknop.

Aanmelden
9 januari 2021, 10.00- 14.00
Zoom 37

Open Dag.

Let op: Alleen aan de Zoom!!

Aanmelden
3 februari 2021, 14.30 - 16.00
Westerlaan 40

Open lesmiddag groep 8 (dus niet voor groep 7). Aanmelden via de basisschool of via de aanmeldknop.

Aanmelden
17 februari 2021, 15.00 uur
Zoom 37

Extra informatiemiddag voor ouders en leerlingen groep 8 (dus niet voor groep 7). Deze middag is bedoeld voor leerlingen die alle andere voorlichtingsbijeenkomsten gemist hebben of nog extra informatie willen.

Let op: ivm Covid-19 max. 1 ouder/verzorger per kind

Aanmelden

Scholenmarkten

In diverse plaatsen binnen en buiten Zwolle worden scholenmarkten georganiseerd. Ook het Celeanum is op deze markten vertegenwoordig. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de scholenmarkten van schooljaar 2020-2021 worden gehouden.