Contact

We vinden het fijn als u contact met de school opneemt voor al uw vragen, opmerkingen of als u een klacht heeft. De eerste contactpersoon voor ouders is de tutor van de leerling(en). De gegevens van de tutor worden verstrekt op de eerste ouderavond van het schooljaar en zijn te vinden in Magister. Indien nodig schakelt de tutor – in overleg – daarna andere hulp in. Hieronder vindt u de gegevens van de leerlingcoördinatoren, de decanen, de zorgcoördinator, de examensecretaris, de vertrouwenspersonen en de schoolleiding.

Hoofdlocatie: Zoom 37, 8032 EM Zwolle, 038-4552820
Nevenlocatie: Westerlaan 40, 8011 CC Zwolle, 038-4554000
Leerlingadministratie: leerlingadministratie@celeanum.nl, 038-4552820
Financiële administratie: financieel@celeanum.nl, 038-4552820

Rector

dhr. F.J. (Frank)  Dost, MSc MA
fdost@celeanum.nl

Conrector

dhr. A.F.M. (Antoon) Boks, MEd MA
aboks@celeanum.nl

Organisator Jong Celeanum

mw. drs L. (Lieve) Tollet
ltollet@celeanum.nl

Coördinator klas 1 en 2

mw. T. (Thera) Kruizinga
tkruizinga@celeanum.nl

Coördinator klas 3 en 4

dhr. G. (Gerard) Top
gtop@celeanum.nl

Coördinator klas 5 en 6

dhr. drs. W. (Willem) van Oossanen
wvanoossanen@celeanum.nl


Decanen

mw. drs. M. (Martine) de Haan mdehaan@celeanum.nl

mw. dr. F. (Frederieke) van Perlo fvanperlo@celeanum.nl

Examensecretaris

dhr. drs M. Jager
mjager@celeanum.nl


Zorgcoördinator

mw. S. (Suzanne) van Zon
s.vanzon@celeanum.nl

Vertrouwenspersonen

mw. S. (Suzanne) Arink
sarink@celeanum.nl

dhr. E. (Erik) Bos
ebos@celeanum.nl