Gezonde School

Het Celeanum is Gezonde School op het thema bewegen en sport. Scholen die het vignet Gezonde School ontvangen hebben een breed en uitdagend sportprogramma waar aandacht is voor een gezonde leefstijl.

Het Celeanum biedt bijvoorbeeld vele interne en externe sporttoernooien en sportdagen, zoals:

  • Jaarlaagsportdagen
  • Schaatsen en zwemmen klas 3 bij de Scheg
  • Unihockey-, badminton-, volleybal- en voetbaltoernooi tegen andere scholen in Zwolle
  • Deelname Nederlandse schoolroeikampioensschappen
  • Outdoorevent Marslanden
  • Het sportoriëntatiegrogramma van klas 5 en 6
  • Het contact met verschillende sportverenigingen
  • Sportweek
  • Deelname Athenespelen
  • De Sportcommissie

Ook is het Celeanum bezig om op het gebied van gezonde voeding een vignet te krijgen. Op dit moment heeft het Celeanum al een gezonde kantine en zijn er in beide schoollocaties waterpunten waar leerlingen makkelijk drinkwater kunnen tappen. Ook hebben we een voedingsbeleid opgesteld. Deze is hier te vinden. Via de zorgstructuur van school wordt bovendien gelet op onder- en overgewicht van leerlingen en wordt waar nodig actie ondernomen.