600 jaar Cele – lustrum: Vrijdag

Wat een mooie dag was het gister! Niet alleen vanwege het prachtige weer, maar vooral vanwege de talloze sprekers…
Lees meer

Zesdeklassers winnen economiewedstrijd CBS

Elk jaar organiseert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor leerlingen uit de bovenbouw HAVO/VWO de zogenoemde conjunctuurwedstrijd….
Lees meer