Reünie 600 jaar Cele

Met ruim 750 reünisten was ook de tweede dag van de lustrumviering 600 jaar Joan Cele een succes. Veel…
Lees meer

600 jaar Cele – lustrum: Vrijdag

Wat een mooie dag was het gister! Niet alleen vanwege het prachtige weer, maar vooral vanwege de talloze sprekers…
Lees meer