Zorg op maat via de zorgcoördinator

Soms gaat het minder goed met een leerling. Misschien zijn er problemen met leren of zijn de cijfers niet wat ze eigenlijk zouden moeten zijn. Thuis gaat het niet goed of er zijn andere problemen. Dan is het goed te weten dat er op het Celeanum een uitgebreid zorgvangnet is.

De tutor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de extra ondersteuning door (externe) deskundigen voor alle leerlingen met een speciale zorgbehoefte. Mevrouw Dijs is onze zorgcoördinator. Zij is te bereiken per e-mail: ldijs@celeanum.nl of telefonisch via de administratie: 038-4552820.

Op het Celeanum is het mogelijk onderwijskundige begeleiding of sociaal-emotionele begeleiding te krijgen. Om inzicht te bieden wat voor zorg precies mogelijk is, is een speciaal boekje gemaakt: Ondersteuningskaart 2017-2018 .

Ook heeft het Celeanum een ondersteuningsprofiel, waarin staat welke basiszorg het Celeanum biedt en welke gespecialiseerde zorg eventueel met hulp van derden geboden kan worden. Daarnaast is er een OOZ overkoepelend Ondersteuningsplan.  In het kader van passend onderwijs is het Celeanum aangesloten bij het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs, regio IJssel-Vecht: http://www.swvvoijsselvecht.nl/

Handige documenten

Gebruik Celesalon
Ondersteuningsprofiel 2014-2018
Ondersteuningskaart 2017-2018 – dec 2017
Studeren met een specifieke hulpvraag (powerpoint)
Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland
Zorgplan 2014-2018 oktober 2017 – versie 2