Econasium / VECON Business School

Leerlingen van het Celeanum komen al vroeg in hun schoolcarrière in aanraking met ondernemerschap. In klas 3 nemen ze deel aan het project Day for Change, waarbij ze een eigen bedrijf starten. In de bovenbouw kunnen leerlingen deze ondernemersvaardigheid voortzetten in het programma van de VECON Business School en de Nijenrode Business Battle. Vanaf januari 2017 kunnen leerlingen nu ook deelnemen aan het Econasium, waar ze de praktische en wetenschappelijke kant van ondernemerschap kunnen combineren.

VECON Business School

Het Celeanum is een VECON Business School (VBS). Een VBS kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap.

De school gebruikt hiervoor een wisselend programma. Voorbeelden hiervan zijn het starten van een eigen bedrijf met microkrediet, waarbij de opbrengst in het buitenland gebruikt wordt en een bezoek aan de Nederlandse Bank en de Beurs. Ook klaslokaalexperimenten waarbij theorie in spelvorm wordt ervaren, bedrijfsinterviews om te ervaren hoe een beroep in werkelijkheid ervaren wordt en de mogelijk om Marketing en Boekhoud certificaten te behalen zijn een deel van dit programma. Gastsprekers, waaronder oud leerlingen over hun studie en experts uit het bedrijfsleven, geven een goede inkijk in het werkende leven. Verdiepende modules over gedragseconomie en ethiek  en discussies over actuele economische thema’s in de media ondersteunen daar ook bij.

Naast het aparte VBS-certificaat voor het Celeanum is er een VBS-certificaat voor iedere leerling die aan de gestelde eisen heeft voldaan. Kijk voor meer algemene informatie over wat een VBS is op de site van VBS.

Econasium

Sinds het schooljaar 2016-2017 is het Celeanum een Econasium. Als Econasium biedt het Celeanum leerlingen de kans zich nog meer te verdiepen in ondernemerschap, zowel in de theoretische als praktische kant. Zo leren ze hoe ze statistisch onderzoek moeten doen. Daarnaast bezoeken Econasium-leerlingen congressen, economische instellingen en bedrijven en nemen ze deel aan (bedrijfs)economische simulaties. Ze krijgen toegang tot de wetenschappelijke database van de TiU en worden bij onderzoek ook ondersteund door wetenschappers van de TiU. Het Econasium is hiermee niet alleen een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie in de (bedrijfs-)economie of econometrie, maar ook kunnen de leerlingen de aangeleerde statistische technieken toepassen in veel andere universitaire studies. Leerlingen die het Econasiumprogramma met goed gevolg hebben afgesloten, krijgen daarvoor een aantekening op hun diploma. Daarnaast ontvangen ze van de TiU het diploma “Certificate of Economic Proficiency”. Hiermee kunnen zij op onderdelen vrijstelling krijgen van hun studie, wanneer ze gaan studeren bij de TiU.

Leerlingen uit klas 5 ontvangen het diploma boekhouden

De leerlingen van het Econasium gaan verschillende keren per jaar op excursie. Zo waren ze bij AWL in Harderwijk, een bedrijf dat robots ontwerpt en produceert voor allerlei doeleinden. Ook zijn ze naar de Nederlandsche Bank en de Beurs in Amsterdam geweest en naar P.E.C. Zwolle.

Day for Change
Het Celeanum doet al enige jaren mee aan het in 2006 opgerichte project Day for Change in samenwerking met de Rabobank IJsseldelta. Day for Change organiseert in Nederland de Day for Change Actie voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen leren tijdens dit project ondernemen met een microkrediet. Met de winst die zij maken steunt de organisatie microfinancieringsprojecten in ontwikkelingslanden. Zo krijgen meer mensen kansen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. In klas 3 doen de leerlingen pitches en uiteindelijk starten zij hun eigen bedrijf. In 2016 was er een heel succesvol bedrijfje, Breakfeest, dat de Day for Change onderneming van het jaar is geworden.

Nyenrode Business Battle

Nyenrode New Business School organiseert elk jaar de business battle. De bedoeling is om leerlingen meer bekend te maken met ondernemerschap. Het Gymnasium Celeanum doet elk jaar met een delegatie uit de bovenbouw mee aan deze wedstrijd. Om deel te nemen aan deze wedstrijd bereiden de leerlingen zich goed voor. Zo gaan ze op werkbezoek naar allerlei bedrijven om te praten over ondernemerschap. In 2016 won een team van het Celeanum de Nyenrode Business Battle met het bedrijfje Shiny Solar, dat het rendement van zonnepanelen wist te verhogen door ze schoon te maken.