Econasium / VECON Business School

Leerlingen van het Celeanum komen al vroeg in hun schoolcarrière in aanraking met ondernemerschap. In klas 3 nemen ze deel aan het project Day for Change, waarbij ze een eigen bedrijf starten. In de bovenbouw kunnen leerlingen deze ondernemersvaardigheid voortzetten in het programma van de VECON Business School en de Nijenrode Business Battle. Ook kunnen leerlingen deelnemen aan het Econasium, waar ze de praktische en wetenschappelijke kant van ondernemerschap kunnen combineren.

VECON Business School
Leerlingen met bedrijfseconomie en financiële zelfredzaamheid en/of economie in hun pakket kunnen deelnemen aan VECON Business School (VBS). Een VBS kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap. Naast het aparte VBS-certificaat voor het Celeanum is er een VBS-certificaat voor iedere leerling die aan de gestelde eisen heeft voldaan. Om aan die eisen te kunnen voldoen is er een wisselend programma dat varieert van het starten van een eigen bedrijf met microkrediet tot een bezoek aan de Nederlandse Bank en de Beurs en klaslokaalexperimenten waarbij theorie in spelvorm wordt ervaren. Ook worden leerlingen eropuit gestuurd om bedrijfsinterviews te houden om zo te ontdekken hoe een beroep in werkelijkheid ervaren wordt. Gastsprekers, waaronder oud leerlingen over hun studie en experts uit het bedrijfsleven, geven lezingen waarbij ze de leerlingeb inkijk bieden in het werkende leven. Verdiepende modules over gedragseconomie en ethiek en discussies over actuele economische thema’s in de media ondersteunen zijn ook onderdeel van het programma. Tot slot is het mogelijk voor leerlingen om Marketing- en Boekhoudcertificaten te behalen. Kijk voor meer algemene informatie over wat een VBS is op de site van VBS.

Econasium
Naast het verbredende programma van de VBS biedt het Celeanum het Econasium-programma aan. Als Econasium biedt het Celeanum leerlingen de kans zich nog meer te verdiepen in ondernemerschap, zowel in de theoretische als praktische kant. Zo leren ze hoe ze statistisch onderzoek moeten doen. Daarnaast bezoeken Econasium-leerlingen congressen, economische instellingen en bedrijven en nemen ze deel aan (bedrijfs)economische simulaties. Ze krijgen toegang tot de wetenschappelijke database van de TiU (Tilburg University) en worden bij onderzoek ook ondersteund door wetenschappers van de TiU. Het Econasium is hiermee niet alleen een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie in de (bedrijfs-)economie of econometrie, maar ook kunnen de leerlingen de aangeleerde statistische technieken toepassen in veel andere universitaire studies. Leerlingen die het Econasiumprogramma met goed gevolg hebben afgesloten, krijgen daarvoor een aantekening op hun diploma. Daarnaast ontvangen ze van de TiU het diploma “Certificate of Economic Proficiency”. Hiermee kunnen zij op onderdelen vrijstelling krijgen van hun studie, wanneer ze gaan studeren bij de TiU. Voor het Econasium worden extra kosten in rekening gebracht en er is een selectieprocedure.
De leerlingen van het Econasium gaan verschillende keren per jaar op excursie.

Day for Change
Het Celeanum doet al vele jaren mee aan het in 2006 opgerichte project Day for Change. Binnen dit project maken leerlingen in klas 3 een eigen bedrijfsplan, dat je mag pitchen voor een professioneel team, zoals je misschien wel gezien hebt bij Dragons Den van de BBC. Het leren over het starten van een eigen bedrijf begint dus al in klas 3. Het is een project dat gaat over microkredieten en leerlingen krijgen dan ook op basis van de pitch een klein start kapitaal geleend. De leerlingen proberen hun een eigen bedrijfje daarna rendabel te maken, waarbij de opbrengst naar een goed doel in een ontwikkelingsland gaat, in de vorm van microkrediet. Zo krijgen meer mensen kansen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Onze school heeft al verschillenden jaren erg succesvolle ondernemers voortgebracht, waardoor ze de titel onderneming van het jaar verschillende keren werd binnengesleept in de landelijke competitie.

Gymnasia Business Battle klas 5
Een aantal gymnasia organiseert elk jaar de business battle. De bedoeling is om leerlingen meer bekend te maken met ondernemerschap. Het Gymnasium Celeanum doet bij voldoende animo met een delegatie uit de bovenbouw mee aan deze wedstrijd. Om deel te nemen aan deze wedstrijd bereiden de leerlingen zich goed voor. Zo gaan ze op werkbezoek naar allerlei bedrijven om te praten over ondernemerschap.