Vacatures

Op dit moment heeft het Celeanum een vacature voor de positie van rector. Lees verder voor meer informatie over de sollicitatieprocedure. De werving voor de nieuwe rector loopt via Erik Versteege Search. Vacature sluit op 22 september. In de eerste week van oktober worden de gesprekken gevoerd met de kandidaten. De aanstelling van de nieuwe rector is liefst per 1 januari 2020 of zo snel mogelijk na 1 januari.

Algemeen

Het Celeanum is het enige zelfstandige gymnasium in Zwolle en omgeving. De school is openbaar, iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwing of afkomst. Deze diversiteit helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen. De school is onderdeel van de koepel Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ).

Met zo’n 750 leerlingen is onze school klein en overzichtelijk. Iedereen kent elkaar. Deze kleinschaligheid zorgt voor een veilige en prettige sfeer op school.

We zijn ambitieus. We stimuleren onze leerlingen en medewerkers om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld extra vakken aangeboden, zoals Chinees, filosofie en Cambridge Engels of ze kunnen deelnemen aan het Econasium of het Honoursprogramma. Ook onze docenten en andere medewerkers stimuleren we om zichzelf verder te ontwikkelen door middel van opleidingen en cursussen. Kortom, grenzeloos leren voor zowel leerlingen als docenten en medewerkers.

Solliciteren

Heb jij ook ideeën over grenzeloos leren en wil je vanuit jouw eigenheid bijdragen aan onze school? We gaan graag met je in gesprek. Wil je meer weten over onze school, kijk dan op onze site, volg ons via social media of bel of mail met onze school: 038-4552820, administratie@celeanum.nl. Ook is er op het Celeanum plaats voor trainees. Kijk voor meer informatie op: www.traineesinonderwijs.nl

Vacature rector

Op dit moment is er een vacature voor rector bij het Celeanum. De werving loopt via Erik Versteege Search

Zie voor meer informatie ook:
Linkedin: https://www.linkedin.com/posts/erik-versteege-22260813_openbaar-onderwijs-zwolle-is-op-zoek-naar-activity-6574984968240406528-qQF-

Facebook: https://www.facebook.com/job_opening/366287517657296/ (uitgebreide vacature)

Twitter: https://twitter.com/ErikVersteege/status/1169219601756020741 (verkorte vacature)

Vacaturetekst:

RECTOR Gymnasium Celeanum – Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle

Algemeen
De rectorsfunctie is vacant geworden omdat de vorige rector per 1 augustus 2019 een baan elders heeft aanvaard. Thans is een interim-rector gestart en zoekt het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle per 1 januari a.s. een rector die het nieuwe gezicht van de school wil zijn en die verbindend en tegelijk besluitvaardig is.

De opdracht
De rector krijgt voor de komende periode de volgende belangrijkste opdrachten mee:
• Het voorbereiden, ontwikkelen, uitdragen en uitvoeren van het onderwijskundig beleid conform het strategisch beleid van de school;
• Zorgen voor een heldere positionering van de school in de regio door het uitdragen van de school als categoriaal gymnasium en de meerwaarde daarvan;
• Zorgen voor heldere communicatie en afstemming met als doel de samenwerking en het teamgevoel te versterken;
• Zorgen voor adequate en heldere communicatie richting alle stakeholders;
• Aandacht besteden aan de relatie met de ouders en zorgdragen voor goede communica-tie en informatievoorziening;
• Visie ontwikkelen en heldere koers uitzetten voor gymnasiaal onderwijs en deze visie ook uitdragen;
• Innovatief onderwijs ontwikkelen passend bij deze visie;
• Het personeel inspireren en enthousiasmeren en zorgen voor binding en borging;
• In het kader van Passend Onderwijs zorgdragen voor optimale verbinding met andere scholen, jeugdzorg en gemeente;
• Anticiperen op terugloop aantal leerlingen door middel van een plan van aanpak;
• Aandacht hebben voor de bedrijfsvoeringkant van de school waarbij het beheer van de ict-infrastructuur een belangrijk onderdeel is.

Functie-eisen
Om als rector van het Gymnasium Celeanum succesvol te kunnen functioneren en de gestelde doelen en opdrachten te realiseren, wordt het noodzakelijk geacht dat uit de sollicitatiebrief en het curriculum vitae van de beoogde kandidaten het volgende aantoonbaar blijkt:
• Academisch werk- en denkniveau; scholing op minimaal hbo+ niveau;
• Affiniteit met gymnasiaal onderwijs, bekend met de terminologie in het voortgezet on-derwijs en op de hoogte van recente ontwikkelingen in het onderwijs;
• Ervaring als leidinggevende bij voorkeur in het onderwijs;
• Affiniteit met onderwijsinnovatie om de ontwikkeling van eigentijds onderwijs te initi-eren en te stimuleren;
• Ervaring, dan wel affiniteit met het voeren van een cyclus van planning en control op het gebied van formatie- en onderwijsbeleid;
• De uitdaging willen aangaan om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het Gymnasium Celeanum in samenspraak met het team en de collega-schoolleiders;
• Het vermogen om zich gemakkelijk en effectief binnen de regionale samenleving te be-wegen en samenwerkingsrelaties aan te gaan met relevante (keten)partners.

Zoom 37, 8032 EM Zwolle, Nederland

Trainee

Ben jij tussen de 0 en 7 jaar afgestudeerd? En wil je een betaald traineeship volgen? Dan ben je bij het Gymnasium Celeanum aan het juiste adres. Op onze school is het mogelijk om via Stichting Trainees in onderwijs een tweejarig traineeship te volgen, waarbij je je zowel op professioneel als persoonlijk vlak ontwikkeld.

Je staat direct 3 dagen in de week voor de klas. Daarnaast volg je één dag in de week de lerarenopleiding en werk je één dag in de week aan een project bij een bedrijf of aan je eigen onderzoek.

Heb je interesse in het volgen van het traineeship en het werken op het Gymnasium Celeanum? Neem dan contact op met Trainees in Onderwijs (info@traineesinonderwijs.nl) of kijk voor meer informatie op www.traineesinonderwijs.nl