Profielen

In klas 3 kiezen de leerlingen een profiel voor de bovenbouw. Een profiel is een vastgesteld pakket vakken, dat opleidt voor een bepaalde richting vervolgstudie. De vakken voor een profiel zijn ingedeeld in vier groepen: Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG), Economie en Maatschappij (EM) en Cultuur en Maatschappij (CM).

Profielindeling

Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel. Dat zijn vakken die alle leerlingen volgen en daaraan wordt ongeveer de helft van de studietijd besteed. Grieks en Latijn vallen onder dit gemeenschappelijk deel. Een leerling van het Gymnasium Celeanum is immers verplicht in ten minste één van de klassieke talen eindexamen te doen. Daarnaast heeft elk profiel zijn eigen twee tot drie kenmerkende vakken. Naast de profielvakken kiest de leerling ook nog één vak dat goed aansluit bij de andere profielvakken. Dat is het zogenaamde profielkeuzevak. Tot slot is er het verplichte vrije deel, waarbij de leerling één vak naar keuze kiest uit het aanbod eindexamenvakken. In de schoolgids staat de lessentabel met daarin alle profielvakken per leerjaar.

Zie ook de speciale decanenpagina voor uitgebreidere informatie over de profielen en het keuzeproces.