Schoolgids

Elk jaar geeft het Celeanum een uitgebreide schoolgids uit. Hierin staan lestabellen, schoolresultaten en andere wetenswaardigheden. Ook is er een korte informatiefolder over het Celeanum.

De schoolgids wordt op papier verstrekt aan de leerlingen van klas 1 en tijdens de Open Dag. De schoolgids 2019-2020 is op de site digitaal in te zien via een doorbladerbare pdf en als gewone pdf

Ook is er een voorlichtingsbrochure 2019-2020: gewone pdf en doorbladerbaar.