Studieplanners / Toetsrooster / PTA

Een schooljaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. Gedurende een periode zijn er ook tussentijdse toetsen. Voor de onderbouw staan die allemaal in het centrale toetsrooster. In de bovenbouw maken docenten en leerlingen onderling afspraken over de toetsdatum. Elke periode is er per vak een studieplanner. In deze studieplanner wat er in de komende periode voor een bepaald vak op het programma staat. In de verschillende PTA’s voor klas 4, 5 en 6 staat het programma voor het hele jaar, inclusief de te volgen procedure bij het inhalen van toetsen. De procedure voor het inhalen van toetsen in de onderbouw: Afspraken inhalen toetsen onderbouw

PTA

PTA 2019-2020
Examenreglement 2019-2020
Normenboekje 2019-2020

Toetsroosters

Toetsrooster periode 2 versie 17 dec

Klas 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

 

Studieplanners

Klas 1 Periode 1 1920 Periode 2 1920 (*Fa 1B,D) Periode 3 1920 (*Ne) Periode 4
Klas 2 Periode 1 1920 (*En) Periode 2 1920 (*Fa 2A,C,E,F) Periode 3 1920 Periode 4
Klas 3 Periode 1 1920 (*En, Du) Periode 2 1920 (*eco, Gr, Fa) Periode 3 1920 Periode 4
Klas 4 Periode 1 1920 (*La, agenda) Periode 2 1920 (*beco, eco, wis A, Fa) Periode 3 1920 Periode 4
Klas 5 Periode 1 1920 (*En, agenda) Periode 2 1920 (*Fa) Periode 3 1920 (*La, maw, Ne) Periode 4
Klas 6 Periode 1 1920 (*nat, agenda) Periode 2 1920 (*ak, M&O, Fa, wis A) Periode 3 1920 (*La, maw, wis A, eco)

*= Bijgewerkt