Studieplanners / Toetsrooster / PTA

studieplanner-klas-4-periode-1-2021Een schooljaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. Gedurende een periode zijn er ook tussentijdse toetsen. Voor de onderbouw staan die allemaal in het centrale toetsrooster. In de bovenbouw maken docenten en leerlingen onderling afspraken over de toetsdatum. Elke periode is er per vak een studieplanner. In deze studieplanner wat er in de komende periode voor een bepaald vak op het programma staat. In de verschillende PTA’s voor klas 4, 5 en 6 staat het programma voor het hele jaar, inclusief de te volgen procedure bij het inhalen van toetsen. De procedure voor het inhalen van toetsen in de onderbouw: Afspraken inhalen toetsen onderbouw

PTA

Toetsrooster

Klas 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

 

Studieplanners

Jong Celeanum Jong Celeanum periode 1 2021 Periode 2 2021 Periode 3 2021 Periode 4 2021
Klas 1 Klas 1 periode 1 2021 *Fa 1BC Periode 2 2021 Periode 3 2021 Periode 4 2021
Klas 2 Klas 2 periode 1 2021 *bio Periode 2 2021 Periode 3 2021 Periode 4 2021
Klas 3 Klas 3 periode 1 2021 *econ, Fa 3ACEF, Gr Periode 2 2021 Periode 3 2021 Periode 4 2021
Klas 4 Klas 4 periode 1 2021 *Gr, beco, bio Periode 2 2021 Periode 3 2021 Periode 4 2021
Klas 5 Klas 5 periode 1 2021 *CAE, En, Gr Periode 2 2021 Periode 3 2021 Periode 4 2021
Klas 6 Klas 6 periode 1 2021 *beco, En, La, maat, maw, nat (2), NLT Periode 2 2021 Periode 3 en 4 2021

*= Bijgewerkt