Toetsrooster, PTA, Examenreglement

Een schooljaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. Gedurende een periode zijn er ook tussentijdse toetsen. Voor de onderbouw staan die allemaal in het centrale toetsrooster. In de bovenbouw maken docenten en leerlingen onderling afspraken over de toetsdatum. Elke periode is er per vak een studieplanner. In deze studieplanner wat er in de komende periode voor een bepaald vak op het programma staat. De studieplanners zijn per vak te vinden in magister. In de verschillende PTA’s voor klas 4, 5 en 6 staat het programma voor het hele jaar, inclusief de te volgen procedure bij het inhalen van toetsen. De procedure voor het inhalen van toetsen in de onderbouw: Afspraken inhalen toetsen onderbouw

Brief herkansingsregeling klas 4 5 en 6 (26-10-2020)

Toetsrooster

Toetsrooster periode 4 2021-2022 met tijden en lokalen

Klas 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Werkinstructie online toetsen Gymnasium Celeanum leerling
Protocol online toetsen Gymnasium Celeanum leerling
Werkinstructie installeren SafeExamBrowser Gymnasium Celeanum leerling
Werkinstructie verhoogde beveiligingsmodus exam.net op iPad en Chromebook

PTA

PTA 2021-2022
PTA 2021-2022 – Errata – lj 4 schk – lj5 biol netl – 10-03-2022

Examenreglement

Examenreglement Gymnasium Celeanum 2021-2022

*= Bijgewerkt