Studiewijzers / Toetsrooster / PTA

Een schooljaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. Gedurende een periode zijn er ook tussentijdse toetsen. Voor de onderbouw staan die allemaal in het centrale toetsrooster. In de bovenbouw maken docenten en leerlingen onderling afspraken over de toetsdatum. Elke periode is er per vak een studiewijzer. In deze studiewijzer wat er in de komende periode voor een bepaald vak op het programma staat. In de verschillende PTA’s voor klas 4, 5 en 6 staat het programma voor het hele jaar, inclusief de te volgen procedure bij het inhalen van toetsen. De procedure voor het inhalen van toetsen in de onderbouw: Afspraken inhalen toetsen onderbouw

PTA’s

PTA leerjaar 4 – 2017-2018
PTA leerjaar 4 – 2017-2018 MAW
PTA leerjaar 5 – 2017-2018
PTA leerjaar 6 – 2017-2018
PTA leerjaar 6 – 2017-2018 wijziging MAW
Overzicht schoolexamen 2017-2018 leerjaar 4 wijziging
Overzicht schoolexamen 2017-2018 leerjaar 6 wijziging

Examen reglement – 2017-2018
Wijzigingen PTA en examenreglement 2017-2018 – 28-09-2017

Toetsroosters

Toetsrooster periode 2 definitief (versie 16 september, lokalenwijzigingen)

Klas 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Klas 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Studiewijzers

Klas 1 Periode-1-1718 (bijgewerkt FCE, Ne) Periode-2-1718 (bijgewerkt ak) Periode-3-1718 (bijgewerkt En, FCE, ges, kv, ak) Periode 4
Klas 2 Periode-1-1718 Periode-2-1718 (bijgewerkt La, bio) Periode-3-1718 (bijgewerkt Du, En, FCE, ges, ak, La, bio) Periode 4
Klas 3 Periode-1-1718 Periode-2-1718 (bijgewerkt Du, ak, bio, econ, Gr) Periode-3-1718 (bijgewerkt En, FCE, ges, La, ak, bio, schk) Periode 4
Klas 4 Periode-1-1718 Periode-2-1718 (bijgewerkt bio, Ne, wis B) Periode-3-1718 (bijgewerkt CAE, Du, En, Gr, kcv, La, bio) Periode 4
Klas 5 Periode-1-1718 (bijgewerkt Frans) Periode-2-1718 (bijgewerkt Gr, La, econ, wis A) Periode-3-1718 (bijgewerkt CAE, Du, En, wis A, La, wis B) Periode 4
Klas 6 Periode-1-1718 (bijgewerkt Frans) Periode-2-1718 (bijgewerkt Gr, econ, wis A, wis D, wis B) Periode-3,4-1718 (bijgewerkt bio, Du, eco, En, wis B)