Mediatheek

De mediatheek biedt een rustige en prettige studieruimte en is elke schooldag geopend. Iedere leerling kan op vertoon van een schoolpas gratis boeken lenen uit de schoolbibliotheek. Ook kunnen leerlingen de boeken van de Mediatheek zoeken in de online catalogus. En heb je een keer een tussenuur en wil je lekker lezen, onze luie bank staat voor je klaar!

De mediatheek is meer dan een bibliotheek. Je kunt er niet alleen in alle rust studeren of lezen; ook is het mogelijk te werken op één van de multimediawerkplekken. De werkplekken zijn in principe voor bovenbouwleerlingen gereserveerd. In overleg met de mediatheekmedewerkers kunnen ook onderbouwleerlingen hier gebruik van maken in de rustige uurtjes.

De bibliotheek probeert het lezen te bevorderen door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan actuele gebeurtenissen in de wereld van het boek. Boeken en software worden aangeschaft door of in nauw overleg met de diverse secties, zodat direct ingespeeld wordt op de behoeften van leerlingen en ons onderwijs.

In overleg kunnen ook toetsen worden ingehaald in de mediatheek.

Meer informatie bij mediatheek@celeanum.nl. Zie ook: huisregels mediatheek.

Oproep nieuwe vrijwilligers Mediatheek 2021-2022