Boeken

Het Celeanum heeft een eigen boekenfonds. Alle studieboeken worden door school beschikbaar gesteld. Voor de precieze boekenlijsten per leerjaar kijk je bij mededelingen/brieven. Daar staat ook aangegeven wat je zelf moet aanschaffen; de studieboeken zijn weliswaar gratis, maar een aantal andere zaken niet.

Wat is gratis, wat niet?

Verreweg de meeste leermiddelen worden door de school betaald. Dit zijn (bijna alle) boeken
die verplicht zijn. Een aantal ondersteunende leermiddelen zal je echter zelf moeten aanschaffen: woordenboeken, atlas, rekenmachine etc. Dit geldt ook voor Binas en grafische rekenmachine vanaf klas 4. En tegen betaling krijg je van je tekendocent een tekendoos en verfdoos met inhoud.

Wanneer en hoe krijg je je boeken?

Op de eerste schooldag krijgen klas 1, 2 en 3 hun complete boekenpakket. Klas 4, 5 en 6 krijgen hun boeken in de loop van de eerste lesweek, steeds in het eerste uur dat een vak op het rooster staat. Is er iets mis met de boeken of is je pakket niet compleet, meld dat dan zo snel mogelijk bij meneer Wolting: mwolting@celeanum.nl.

Zorgplicht

Je betaalt geen huur of borg voor de verstrekte boeken. Je bent natuurlijk wel
verantwoordelijk voor de boeken. Wees er zuinig op! Beschadigde exemplaren brengen we in rekening. In dit kader een tip: stop flesjes en pakjes frisdrank in een apart vak in de schooltas!! We hebben elk jaar wel een paar “gevalletjes waterschade”. Erg zonde en gemakkelijk te voorkomen.

Inleveren

Aan het einde van het schooljaar lever je de boeken weer in op een per klas vastgestelde plaats en tijd, die t.z.t. bekend zal worden gemaakt. Boeken die je in het opvolgende jaar ook weer gebruikt, lever je niet in. Bij tussentijds vertrek lever je het hele pakket in.

Voor vragen kun je contact opnemen met meneer Wolting: mwolting@celeanum.nl.