Rapport

Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen in klas 1 en 2 een rapport mee naar huis. Aan het eind van periode 4 krijgen alle klassen een eindrapport mee naar huis, waarop staat of je bevorderd bent of niet.

Wil je precies weten hoe de overgangsnormen in elkaar zitten, bekijk dan het normenboekje op de pagina Mededelingen en brieven algemeen.