Maatjesproject

De overgang van groep 8 naar de brugklas is voor veel leerlingen best groot. Daarom heeft het Gymnasium Celeanum het zogenoemde Maatjesproject. Elke brugklas en tweede klas krijgt twee maatjes uit de bovenbouw toegewezen om de leerlingen te helpen bij problemen of om anderszins een luisterend oor te bieden. Want wat is immers makkelijker dan om bij zorgen toe te stappen naar een medeleerling in plaats van naar een volwassene? En samen sta je sterk.

De maatjes zijn leerlingen uit klas 4 en 5. Zij hebben zich vrijwillig aangemeld voor dit project. Van bureau Halt krijgen ze een speciale opleiding over onder andere conflictbemiddeling. De maatjes worden begeleid door twee docenten, die ook een training hebben gekregen.

De maatjes zullen meegaan naar schoolfeesten, Sinterklaasviering, klassenuitjes en andere klassenactiviteiten. Zo ontstaat een band tussen de maatjes en de brugklasleerlingen en zal het voor de bruggers makkelijker zijn om met eventuele problemen of zorgen naar hun maatje te gaan. Hun zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid zal hierdoor toenemen.

Voor de maatjes geldt dat ze al een beetje kunnen ruiken aan het leven na school. Immers, veel van onze leerlingen zullen in de toekomst in posities terechtkomen waarbij coachingsvaardigheden van belang zijn.

Het Maatjesproject past binnen de visie van de school om bij leerlingen meer verantwoordelijkheidsgevoel te creëren. Naast het Maatjesproject heeft het Celeanum een breed vangnet van zorgverleners, mocht het met een leerling minder goed gaan. De tutor van een klas is daarbij het eerste aanspreekpunt.

Ook de leerlingen van Jong Celeanum hebben twee maatjes. Deze leerlingen komen uit klas 2.

De maatjes 2021-2022