Ouderraad

De betrokkenheid van ouders kent – mede door de kleinschaligheid van de school – een lange traditie op het Gymnasium Celeanum. Ouders en verzorgers van de leerlingen van het Gymnasium Celeanum hebben een oudervereniging opgericht. Als ouders en verzorgers met één of meer kinderen op het Gymnasium Celeanum bent u automatisch lid van de oudervereniging.

De doelstellingen van de oudervereniging zijn:

 • Het betrekken van ouders en verzorgers bij de school
 • Ondersteunen van sportieve, culturele en sociale activiteiten vanuit onder andere de ouderbijdrage, bijvoorbeeld (financiële) ondersteuning aan de leerlinggeledingen (ZGB, Elma, LLP, GSA) of leerlingactiviteiten (5 december), relatiegeschenken (docenten, diplomering) en aanschaf boeken voor de mediatheek.
 • De directie en docenten van de school ondersteunen bij projecten en nieuw op te zetten initiatieven
 • Deelnemen aan de klankbordgroepen

De oudervereniging is lid van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (LOZG). De ouderraad treedt op als bestuur van de oudervereniging en fungeert als podium voor de contacten tussen ouders en school. De ouderraad vergadert ongeveer zeven keer per jaar.

Regelmatig zijn wij op zoek naar actieve ouders en/of verzorgers die de ouderraad willen verstrekken. Wel vragen wij u zich te realiseren dat sommige activiteiten overdag plaatsvinden. Uiteraard zal dit altijd tijdig kenbaar worden gemaakt. Bent u degene die ons team wil komen versterken? Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met de Ouderraad: ouderraad@celeanum.nl

Samenstelling Ouderraad 2018/2019

 • Marcel Nijmeijer, Voorzitter
 • Pippa van Rechteren Limpurg, secretaris/stuurgroep
 • Michel Frelink, penningmeester
 • Jennifer Bakker, algemeen lid en MR-afgevaardigde
 • Gert van Klinken, algemeen lid
 • Yvonne van Tintelen, algemeen lid
 • Jos Witjes, algemeen lid
 • Rob van der Woude, algemeen lid
 • Lidiune van Drunen, algemeen lid

Meer informatie

Hieronder vindt u diverse folders en mededelingen over de ouderraad.

2017-2018 Ouderraad Gymnasium Celeanum
Samenvatting organisatie Ouderraad
huishoudelijk reglement Ouderraad
oprichtingsbrief ouderraad
Wijziging statuten ’91 ouderraad