Ouderraad

De betrokkenheid van ouders kent – mede door de kleinschaligheid van de school – een lange traditie op het Gymnasium Celeanum. Ouders en verzorgers van de leerlingen van het Gymnasium Celeanum hebben een oudervereniging opgericht. Als ouder(s) en verzorger(s) met één of meer kinderen op het Gymnasium Celeanum bent u automatisch lid van de Oudervereniging.

De doelstellingen van de oudervereniging zijn:

  • Het betrekken van ouders en verzorgers bij de school
  • Ondersteunen van sportieve, culturele en sociale activiteiten vanuit onder andere de ouderbijdrage, bijvoorbeeld (financiële) ondersteuning aan de leerling-geledingen (Elma, LeCo, GSA) of leerling-activiteiten (5 december), relatiegeschenken (docenten, diplomering) en aanschaf boeken voor de mediatheek
  • De directie en docenten van de school ondersteunen bij projecten en nieuw op te zetten initiatieven
  • Deelnemen aan de klankbordgroepen en de stuurgroep.
De Ouderraad:
  • Treedt op als bestuur van de oudervereniging en fungeert als podium voor de contacten tussen ouders en school;
  • Heeft een signalerende, adviserende en organiserende rol binnen de school;
  • Vergadert ongeveer zeven keer per jaar.

Wij zijn altijd op zoek naar actieve ouders en/of verzorgers die de ouderraad willen versterken. Wel vragen wij u zich te realiseren dat sommige activiteiten overdag plaatsvinden. Uiteraard zal dit altijd tijdig kenbaar worden gemaakt. Wilt u ons team komen versterken? Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met de Ouderraad: ouderraad@celeanum.nl

Meer informatie

Hieronder vindt u diverse folders en mededelingen over de ouderraad.
Samenvatting organisatie Ouderraad
Huishoudelijk reglement Ouderraad
Oprichtingsbrief Ouderraad
Wijziging statuten ’91 Ouderraad

Stukken

Samenstelling van de Ouderraad schooljaar 2023-2024

Financieel Jaarverslag ouderraad schooljaar 22_23

Secretarieel jaarverslag 2022-2023