Griekse les voor ouders

Tijdens ouderavonden horen we vaak: “Ik kan mijn kind niet helpen met Grieks, want ik kan het Griekse alfabet niet lezen.” Om aan deze behoefte tegemoet te komen geeft de sectie Klassieke Talen een speciale cursus Grieks voor ouders. Deze cursus wordt eens in de twee jaar georganiseerd.

De cursus Grieks duurt ongeveer zes weken en tijdens deze cursus leert u de beginselen van het Grieks en maakt u kennis met de rijke Griekse cultuur. De kosten van de cursus zijn 30,-. In het schooljaar 2021/2022 zal weer een beginnerscursus gegeven worden, tenzij corona roet in het eten gooit.

Geïnteresseerde ouders kunnen zich opgeven bij mevrouw M. de Haan, docente klassieke talen, mdehaan@celeanum.nl.

De vorige cursus werd afgesloten met een excursie naar Leiden naar het Rijksmuseum voor Oudheden.