Ouderavonden

Gedurende het hele schooljaar zijn er meerdere contactmomenten mogelijk tussen ouders/verzorgers en de school. Hier zijn speciale avonden voor georganiseerd. Buiten deze avonden om is het uiteraard ook mogelijk om de docenten en de schoolleiding te spreken. Het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers is de tutor.

In de eerste periode worden door de school informatie– en kennismakingsavonden georganiseerd. Daarnaast zijn er in de eerste drie periodes spreekavonden naar aanleiding van de rapporten.

Ouderavond

Op ouderavonden worden per jaarlaag relevante onderwerpen aan de orde gesteld worden, zoals voor klas 1 de aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, voor klas 3 keuzebegeleiding voor de vakken in de tweede fase en voor klas 6 informatie over studiekeuze. Aan het begin van het schooljaar staan de ouderavonden vooral in het teken van kennismaking met de tutoren en worden er praktische zaken besproken. Later in het jaar zijn er ook avonden georganiseerd rond een thema, zoals mediawijsheid.

Spreekavond

Een aantal keer per jaar zijn er spreekavonden naar aanleiding van de rapporten. Ouders of verzorgers kunnen op de spreekavond de vorderingen van hun kind met docenten en leerlingbegeleiders bespreken. Na elk rapport krijgt de eerste ouder/verzorger een link, waarmee ingelogd kan worden in Magister en een afspraak met de gewenste docent gemaakt kan worden. Bent u de inlogcodes kwijt, dan kunt u uw codes wijzigen via Magister. Bent u de codes van Magister zelf kwijt, neemt u dan contact op met de administratie: administratie@celeanum.nl.