Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Celeanum bestaat uit ouders, leerlingen en personeelsleden. De MR praat op school mee over (belangrijke) beleidsstukken, en hoopt daarmee bij te dragen aan gedragen beleid op school.

Betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel hierbij is belangrijk. Als ouder kunt u, indien er vacatures zijn, zich ook kandidaat stellen. Indien er vacatures zijn, zal dit ook per mail worden gecommuniceerd.

De MR heeft ongeveer elke zes weken een vergadering. De agenda en de vastgelegde notulen van MR-vergadering zijn opvraagbaar bij de secretaris, Erik Bos, via ebos@celeanum.nl