Absentie / Verlof

De absentie van leerlingen wordt gedurende het eerste uur (en waar nodig het tweede uur) geïnventariseerd en gecontroleerd. Dat vinden wij belangrijk vanuit onze zorgplicht. Veel leerlingen moeten ver reizen. Verschijnt een leerling niet op school en is er geen afmelding van ouder(s)/verzorger(s), dan belt onze pedagogisch medewerker, de heer  M. Verwer, voor 11.00 uur om te informeren waar de afwezige leerling is.

Om deze zorg goed te laten functioneren is het absoluut noodzakelijk dat wij in staat zijn u te bereiken en dat u ziekte telefonisch vóór 08.30 uur meldt aan de school op telefoonnummer 038 – 455 28 20 of per mail: absentie@celeanum.nl.

Ook gedurende de dag houden de docenten absenties bij. Op deze manier wordt spijbelen voorkomen. Wanneer een leerling spijbelt zal hij/zij dit moeten verantwoorden bij onze pedagogisch medewerker, die zal besluiten over eventuele consequenties. Bij spijbelen zullen de ouder(s)/verzorger(s) worden ingelicht.

Voor het vragen van verlof voor uw kind kunt u terecht bij de heer M. Verwer: absentie@celeanum.nl.