Klankbordgroepen

De coördinatoren spreken elke periode met een groep leerlingen uit elke jaarlaag. Deze leerlingen vormen samen per jaarlaag een klankbordgroep. Daarnaast spreken de conrectoren drie keer per jaar met een klankbordgroep van ouders uit leerjaar 1 tot en met 6, geclusterd in onder- en bovenbouw.

In de klankbordgroepen wordt de gang van zaken in het leerjaar en de wederzijdse ervaringen besproken. Wij krijgen veel feedback op ons handelen en leerlingen en ouders krijgen veel achtergrondinformatie waardoor er meer begrip ontstaat. De leerlingen kunnen zich bij hun tutor opgeven voor de klankbordgroep en de ouders kunnen zich op de ouderavond aanmelden.

Het aanmelden voor een klankbordavond gebeurt via een Forms-link die elke keer voorafgaand aan de bijeenkomst gemaild wordt aan alle ouders.

Bijeenkomsten 2021-2022

Eerste klankbordgroep:
02 november 19.00-20.30 uur: Jong Celeanum, klas 1
03 november 19.00-20.30 uur: klas 2 en 3
24 november 19.00-20.30 uur: klas 4, 5 en 6

Tweede Klankbordgroep:
11 april 19.00-20.30 uur: Jong Celeanum, klas 1
12 april 19.00-20.30 uur: klas 2 en 3
13 april 19.00-20.30 uur: klas 4, 5 en 6

Uitnodiging klankbordgroep ouders bovenbouw
Uitnodiging klankbordgroep ouders onderbouw

Gespreksverslag 11 april klankbordgroep Onderbouw en Jong Celeanum

Derde Klankbordgroep:
Gezamenlijke bijeenkomst waarbij de rector ook aanwezig is.
13 juni 19.30-21.00 uur: Jong Celeanum, klas 1, 2 en 3
15 juni 19.30-20.30 uur: klas 4, 5 en 6

Uitnodiging klankbordgroep bovenbouw
Uitnodiging klankbordgroep onderbouw