Klankbordgroepen

De conrectoren spreken elke periode met een groep leerlingen uit elke jaarlaag. Deze leerlingen vormen samen per jaarlaag een klankbordgroep. Daarnaast spreken de conrectoren drie keer per jaar met een klankbordgroep van ouders uit leerjaar 1 tot en met 6.

In de klankbordgroepen wordt de gang van zaken in het leerjaar en de wederzijdse ervaringen besproken. Wij krijgen veel feedback op ons handelen en leerlingen en ouders krijgen veel achtergrondinformatie waardoor er meer begrip ontstaat. De leerlingen kunnen zich bij hun tutor opgeven voor de klankbordgroep en de ouders kunnen zich op de ouderavond aanmelden.

Voor verdere informatie over de Klankbordgroepen kunt u terecht bij de heer Jeroen Vogel, conrector klas 2, 3 en 4, of mevrouw Joke van Elsas-van Rhee, conrector klas 1, 5 en 6.

 

Brief klankbordgroep 2020-2021

Eerste klankbordgroep:
10 november 19.00 u: klas 1, klas 3
10 november 20.15 u: klas 4
12 november 19.00 u: klas 2, klas 5

Tweede Klankbordgroep:
16 februari 19.00 u: klas 1, klas 3
16 februari 20.15 u: klas 4
18 februari 19.00 u klas  2, klas 5

Derde Klankbordgroep:
Do. 10 juni. Gezamenlijke bijeenkomst waarbij de rector ook aanwezig is.