Bedrijfseconomie en financiële zelfredzaamheid

Bij bedrijfseconomie en financiële zelfredzaamheid leer je veel praktische zaken die je later in je leven zowel zakelijk als privé kan gebruiken.

Zakelijk gezien geeft het vak je een nuttige basis in de wereld van de marketing, de financiën, het recht en nog veel meer wat in bijna elk bedrijf of organisatie een rol speelt. Je kan daarbij denken aan de boekhouding, de bedrijfsprocessen, de investeringsselecties, en cijfers die iets zeggen over de efficiëntie.

Privé kun je de kennis van het vak onder andere gebruiken wanneer je een huis wil kopen en een hypotheek nodig hebt. Of bijvoorbeeld wanneer je te maken krijgt met erven, scheiden en/of trouwen. Ook krijg je inzicht in hoe belasting werkt en hoe je financieel je zelfredzaamheid kan vergroten.

Het vak Bedrijfseconomie is niet alleen voor leerlingen die later een eigen bedrijf willen starten. Integendeel! Veel van jullie zullen in jullie latere werk op verschillende manieren in aanraking komen met bedrijfseconomie. Bijvoorbeeld als je leiding gaat geven aan een afdeling of als je een project gaat doen. Ook een arts moet zijn eigen boekhouding kunnen begrijpen en bij veel posities moet je de marketing op orde hebben.

Tijdens de lessen ga je spreadsheets maken. Je leert wat er komt kijken bij het opzetten van een bedrijf of bij het leidinggeven aan een organisatie. Je leert nadenken over zaken als kosten, opbrengsten en winst, communicatie, voorraadbeheer en marketing. Ook komen de juridische aspecten van organisaties en bijvoorbeeld personeelsbeleid aan bod. Je leert voorspellingen maken en deze achteraf analyseren om te zien in welke mate je efficiënt bent geweest en hoe je dat kan verbeteren. Je krijgt inzicht in welke rechtsvormen er bestaan en welke geschikt zijn voor welke situatie. Je leert verschillende hypotheken vergelijken en hoe je belastingen persoonlijk moet betalen op aandelen of moet innen voor de overheid bij klanten. Bedrijfseconomie en financiële zelfredzaamheid is dus een vak met een zeer praktische toepasbaarheid.

VECON Business School
Leerlingen met bedrijfseconomie en financiële zelfredzaamheid en/of economie in hun pakket kunnen deelnemen aan VECON Business School (VBS). Een VBS kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap. Naast het aparte VBS-certificaat voor het Celeanum is er een VBS-certificaat voor iedere leerling die aan de gestelde eisen heeft voldaan. Om aan die eisen te kunnen voldoen is er een wisselend programma dat varieert van het starten van een eigen bedrijf met microkrediet tot een bezoek aan de Nederlandse Bank en de Beurs en klaslokaalexperimenten waarbij theorie in spelvorm wordt ervaren. Ook worden leerlingen eropuit gestuurd om bedrijfsinterviews te houden om zo te ontdekken hoe een beroep in werkelijkheid ervaren wordt. Gastsprekers, waaronder oud leerlingen over hun studie en experts uit het bedrijfsleven, geven lezingen waarbij ze de leerlingen inkijk bieden in het werkende leven. Verdiepende modules over gedragseconomie en ethiek en discussies over actuele economische thema’s in de media ondersteunen zijn ook onderdeel van het programma. Tot slot is het mogelijk voor leerlingen om Marketing- en Boekhoudcertificaten te behalen.

Het vak Bedrijfseconomie en financiële zelfredzaamheid heeft vanaf klas 4 schoolexamens en wordt eind klas 6 afgesloten met een Centraal Schriftelijk Eindexamen.