EUSO

De European Union Science Olympiad (EUSO) is een wedstrijd voor teams bestaande uit drie havo/vwo leerlingen. De wedstrijd is in 2002/2003 gestart op initiatief van Ierland. Je voert in teamverband praktische opdrachten uit die biologische, natuurkundige en scheikundige aspecten bevatten. Samenwerken en proeven doen staan hierbij centraal. Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van science.

Je kunt meedoen aan de EUSO als je op 31 december niet ouder bent dan 16 jaar.

Verloop van de Olympiade

De regionale voorronde vindt plaats in november/december op een universiteit of hogeschool en duurt één dag.

Leerlingen melden zich aan in groepjes van drie en geven een voorkeur op voor een van onderstaande universiteiten of hogescholen: Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Leiden Universiteit, Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Wageningen Universiteit en Maastricht University.

Van het EUSO-secretariaat krijgen de leerlingen bericht over hun plaatsing. Leerlingen worden zo veel mogelijk geplaatst op de universiteit of hogeschool van hun voorkeur.

Uit de winnende teams van de regionale voorrondes worden tijdens de nationale wedstrijd de twee beste teams geselecteerd. Deze twee teams gaan naar de Internationale EUSO.

Wat kost het?

Aan de deelname aan de EUSO zijn voor de kandidaten geen kosten verbonden (uitgezonderd binnenlandse reizen).

Informatie

Informatie over de European Union Science Olympiad is te vinden op: www.eusonederland.nl

Meedoen?

Je kunt je opgeven voor deelname bij mw Annette de Boer: adeboer@celeanum.nl