Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde Olympiade (NWO) is een jaarlijkse wiskunde wedstrijd voor havo/vwo-scholieren. De NWO is niet alleen bedoeld voor de `bollebozen’, maar voor elke leerling die zich voelt uitgedaagd door een probleem waarin ongebruikelijke, leuke en niet-erg-schoolse-wiskunde aan de orde komt. Voor het maken van de opgaven is geen kennis van specifieke bovenbouwstof vereist.

De Nederlandse Wiskunde Olympiade draait al vanaf 1962 en is daarmee de oudste Nederlandse school-olympiade. Nederland doet sinds 1969 ook mee aan de Internationale Wiskunde Olympiade. In 1979 is de NWO Scholenprijs ingesteld voor de school, waarvan de vijf beste leerlingen bij de 1e ronde samen de meeste punten behaalden.

Heb je interesse om mee te doen aan de Nederlandse Wiskunde Olympiade, vraag dan bij je wiskunde-docent om meer informatie. Contactpersoon is dhr. R. Bouwhuis, rbouwhuis@celeanum.nl

De NWO bestaat uit twee rondes:

De eerste ronde, die op de deelnemende middelbare scholen zelf wordt gehouden, is bedoeld als selectieronde voor de tweede ronde. Leerlingen tot en met 5-vwo kunnen hieraan meedoen. Er doen vooral vierde- en vijfdeklassers aan de eerste ronde mee, maar ook leerlingen uit lagere klassen zijn welkom.

Opgaven en resultatenformulieren worden in de eerste week van januari gestuurd naar de docenten die zich hebben aangemeld als wedstrijdleider voor hun school.
De honderd besten uit deze eerste ronde worden voor de tweede ronde uitgenodigd (en ontvangen daarvoor een leuke attentie). Ook leerlingen die aan de top eindigen bij de Nederlandse Kangoeroe wiskundewedstrijd en de Pythagoras Olympiade ladder kunnen in aanmerking komen om aan de tweede ronde deel te nemen.

De tweede ronde wordt in het begin van het schooljaar gehouden op één plaats in Nederland. De persoonlijke uitnodigingen hiervoor worden in maart/april verstuurd. De besten uit de tweede ronde winnen de Nederlandse Wiskunde Olympiade (en vallen in de prijzen). Bovendien komen zij in een trainingsgroep, waarvan de beste zes doorgaan naar de Internationale Wiskunde Olympiade.