Natuurkunde Olympiade

Ieder jaar wordt in Nederland een Natuurkunde Olympiade gehouden. Na een aantal rondes blijven de beste 5 leerlingen over die mee mogen doen aan de internationale Natuurkunde Olympiade. De Natuurkunde Olympiade is bedoeld voor bovenbouwleerlingen van Havo en VWO. Op het Celeanum kunnen alleen leerlingen van klas 5 en 6 zich inschrijven.

De eerste ronde

De opgaven van de eerste ronde worden door leerlingen op de eigen school gemaakt in de 2e helft van januari. Je kunt aan deze olympiade deelnemen als je in klas 5 of 6 zit en het vak natuurkunde in je pakket hebt. De datum hiervoor wordt bekend gemaakt door de natuurkundedocent en staat in de jaaragenda. Deelname voor de natuurkunde leerlingen is meestal een echte uitdaging.

Sinds 2018 is de eerste ronde digitaal geworden, waarbij je de opgaven op de computer maakt. De opgaven zijn allemaal meerkeuze vragen, waarbij allerlei onderwerpen uit het natuurkunde programma aan bod komen. De opgaven worden digitaal nagekeken. Nadat de uitslagen van alle scholen binnen zijn wordt bekend gemaakt welke leerlingen doorgaan naar de volgende ronde. Daarnaast krijgen de leerlingen die horen bij de beste 10% een oorkonde en voor alle leerlingen is er een certificaat.

De tweede ronde

De beste 200 leerlingen van heel Nederland krijgen een studiepakket thuis gestuurd en nemen deel aan de Tweede Ronde in Utrecht of Groningen. Er wordt een toets gemaakt. Na deze tweede ronde wordt de uiteindelijke lijst vastgesteld van 20 leerlingen die meedoen met de eindronde in juni.

De eindronde

De eindronde betekent een week lang colleges volgen, werkcolleges volgen en een theoretische en een experimentele toets doen en veel plezier met elkaar maken. dit gebeurt het ene jaar op de Rijksuniversiteit Groningen en het andere jaar op de Universiteit Utrecht. De beste vijf leerlingen van deze eindronde krijgen een mooie prijs en zij vertegenwoordigen Nederland op de Internationale Olympiade.

Ga jij de uitdaging aan?

Als je graag wilt meedoen, kun je je opgeven bij je docent Natuurkunde. Contactpersoon voor de Natuurkunde Olympiade is mw. A. de Boer-Arts, adeboer@celeanum.nl.