Honoursprogramma

Een gymnasiumleerling is een begaafde VWO leerling. Het Gymnasium Celeanum biedt hen een breed studieprogramma met tal van mogelijkheden en keuze uit veel vakken. In het huidige aanbod wordt de leerling veelal door de docent meegenomen in de stof. Het Celeanum biedt leerlingen een extra mogelijkheid om zich te profileren in een richting die zij zelf kiezen door middel van deelname aan het Honoursprogramma van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Dit programma daagt de leerling uit te excelleren, zich persoonlijk te ontplooien en nog meer plezier te hebben in leren.

Bij het volgen van het Honoursprogramma staat de autonomie van de leerling voorop. In een periode van 2½ jaar, vanaf begin klas 4 tot februari klas 6, zal hij/zij een onderwerp onderzoeken of een talent ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn: een werkstuk op papier, een optreden of het organiseren van een activiteit. De investering van de leerling bedraagt 100 uur per jaar, ofwel 250 uur voor het totale programma. Het sterke van het programma is dat het niet productiegericht is, maar ontwikkelingsgericht. Bij het voldoende afronden van het HPG krijgt de leerling op zijn diploma een aantekening “met honours”.

Deelnemers krijgen een begeleider (docent) vanuit de school toegewezen. Deze zal als coach de begeleiding op zich nemen, maar onthoudt zich van vakinhoudelijk sturing. De uiteindelijke beoordeling van het gehele traject geschiedt door een HPG begeleider van een ander aan dit programma deelnemend gymnasium.

Het is aannemelijk dat veel leerlingen interesse hebben om aan dit programma deel te nemen. Het Celeanum wil zich richten op twee soorten leerlingen:

1. de leerling die het huidige programma heel gemakkelijk vindt en met zeer goede resultaten de school doorloopt, maar nog lang niet tot de grenzen van zijn/haar kunnen gaat (de willer/kunner);

2. de leerling die moeilijker motivatie kan vinden in het huidige systeem, onregelmatig presteert, maar wel begaafd is en op andere terreinen ontplooiing zoekt (de niet willer/kunner).

Het deelnemen aan het HPG vraagt veel van een leerling. Gemiddeld genomen zullen er vijf tot tien leerlingen per leerjaar plaats kunnen nemen in het HPG.

Leerlingen over hun Honours Programma:

Indra: Rond Honoursprogramma: Indra
Wim: Rondje Honoursprogramma: Wim
Jasmijn: Rondje Honoursprogramma: Jasmijn
Ivo: Rondje Honoursprogramma: Ivo 
Carlijn: Rondje Honoursprogramma: Carlijn
Carmen: Rondje Honoursprogramma: Carmen
Iris: Rondje Honoursprogramma: Iris
Hein: Rondje Honoursprogramma: Hein
Veralinde: Rondje Honoursprogramma: Veralinde
Justus: Rondje Honoursprogramma: Justus
Annemijn: Rondje Honoursprogramma: Annemijn
Bella: Rondje Honoursprogramma: Bella
Jirri: Rondje Honours Programma: Jirri
Annelotte: Rondje Honoursprogramma: Annelotte en Het vervolg
Julia: Rondje Honoursprogramma: Julia
Inge: Rondje Honoursprogramma: Inge