6 oktober 2021

Rondje Honoursprogramma: Wim (klas 6)

Sinds een paar jaar heeft het Celeanum het Honoursprogramma (HPG). Regelmatig laten we de projecten van leerlingen zien die het HPG volgen. Deze keer: Wim (klas 6).

“Welkom lezers, mijn naam is Wim, ik ben 17 jaar en zit in klas 6.

Ik ben in klas 4 begonnen met het Honoursprogramma omdat ik me erg verveelde in de lessen. Ik vond dat wat in de lessen werd verteld nutteloos was en ik dacht dat ik zonder lessen sneller mijn examen zou kunnen halen dan met. Toen ik dus hoorde dat ik met het HPG lessen mocht missen besloot ik om mee te doen. Ik heb er toen voor gekozen om HPG te doen over mijn redenen om er mee te beginnen, namelijk mijn frustraties met school.

Ik ben begonnen met op een rijtje zetten welke frustraties voorkwamen uit het feit dat ik een puber was, en welke voortkwamen uit dingen in het schoolsysteem die gewoon niet aansluiten met de behoeftes van leerlingen. Toen ik hiermee begon en ook wat research online deed kwam ik er achter dat ik zeker niet de enige was die vond dat er veel problemen zitten in hoe we ons middelbaar onderwijs nu hebben georganiseerd. Dit zorgde er bij mij voor dat ik gemotiveerd was om hier iets aan te doen of in ieder geval te laten horen dat er iets niet klopte.

Ik ben dus gaan onderzoeken wat er mis is en kwam tot de volgende conclusie. Op school wordt geprobeerd alle leerlingen theorie te laten stampen alleen maar om het op het eerst volgende proefwerk uit te gooien. Dit omdat het de meest efficiënte manier is om je examen te halen. Zo ga je echter voor een groot deel aan het doel van onderwijs voorbij. Het houdt namelijk in dat je leerlingen niet zichzelf laat ontdekken, ze geen vaardigheden aanleert waarmee ze zich kunnen redden in de maatschappij en ze niet kritisch leert nadenken.  Je wordt hierop namelijk niet getoetst op je examen en dat is het gene wat telt. Zo wordt het hele voortgezet onderwijs gereduceerd tot een grote loopband naar je examen waarbinnen geen ruimte is voor ontdekken wat je zelf leuk vindt of ruimte voor het dingen die je wel nodig hebt na school maar niet nodig hebt op je examen.

Dit idee en een oplossing op dit probleem heb ik uitgewerkt binnen mijn HPG. Zo heb ik zo veel mogelijk informatie proberen te verzamelen uit boeken en heb ik verschillende onderzoeken gelezen. Ook ben ik naar scholen geweest die op een andere manier onderwijs geven zoals het !mpulse in Leeuwarden. Daarnaast heb ik als experiment een examenvak gevolgd zonder hiervoor lessen te volgen. Dit om te kijken of dat echt beter voor mij zou werken. Ik heb voor dit experiment filosofie gekozen en zit daarvan in het 6e leerjaar zonder ooit een les te volgen maar door wel de toetsen te maken. Alles wat ik van deze ervaringen heb geleerd probeer ik nu samen te bundelen in één duidelijk verhaal. Ik hoop daarmee uiteindelijk iets te kunnen veranderen aan hoe we nu naar het onderwijs kijken.

Uiteindelijk heeft het HPG met dus geholpen door uit de lessen te ontsnappen maar heeft het me ook nog veel meer gebracht. Het heeft me geleerd om kritisch te kijken naar mijn eigen ideeën, het heeft me uitdaging gebracht en ik heb ook geleerd dat de enige manier om je minder te vervelen zelf iets bedenken of te doen is.”