19 december 2018

Rondje Honoursprogramma: Justus (klas 5)

Sinds een paar jaar heeft het Celeanum het Honoursprogramma. Regelmatig laten we de projecten van leerlingen zien die het Honoursprogramma volgen. Deze keer Justus (klas 5):

“Het onderwerp van mijn Honours project is ikonen, voor veel mensen waarschijnlijk een onbekend begrip. Ikoon komt van het Griekse woord εἰκών en betekent letterlijk beeld. Het zijn geschilderde afbeeldingen van heiligen of heilige taferelen uit de oosters-orthodoxe kerk. De ikonen waarmee ik mij bezighoud dateren uit de zeventiende tot de negentiende eeuw.

Ik leer hoe ik diverse thema’s en heiligen kan herkennen en hoe ik een ikoon kan taxeren en dateren. Dit doe ik door naar kunst beurzen en veilingen in Europa te gaan, te helpen bij het Ikonenmuseum in Kampen en zelf actief te zijn in de kunsthandel. Zo verkoop ik mijn eigen ingekochte collecties van ikonen op verschillende veilingen, waar veel taxeren en beschrijven bij komt kijken.

Maar het belangrijkste wat ik op dit moment leer is het restaureren van ikonen. Door stage te lopen bij een professionele restaurateur in Berlijn tijdens mijn zomervakanties heb ik veel ervaring opgedaan in dit vak.

Het hoogtepunt van mijn project is tot nu toe dat ik als één van de kunstexperts heb mogen helpen bij een bijeenkomst van rechercheurs en antiquairs uit heel Europa, georganiseerd door de politie om te helpen bij het opsporen van illegale kunst op het internet. Zie hier de link naar het artikel van NOS over het congres: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2257423-meer-en-meer-illegale-kunst-op-het-internet.html

Het Honoursprogramma maakt het mogelijk voor mij om mee te doen aan dit soort projecten buiten school. Aan het eind van mijn programma hoop ik een echte expert en restaurateur te zijn op het gebied van ikonen.”

Meer informatie over het Honoursprogramma: https://www.celeanum.nl/onderwijs/pluslessen-honoursprogramma-hoogbegaafdheid/honoursprogramma/