6 juli 2021

Rondje Honoursprogramma: Jasmijn (klas 6)

Sinds een paar jaar heeft het Celeanum het Honoursprogramma (HPG). Regelmatig laten we de projecten van leerlingen zien die het HPG volgen. Deze keer: Jasmijn (klas 5).

“Mijn naam is Jasmijn en voor mijn HPG houd ik me bezig met politiek en ik heb me tot nog toe vooral bezig gehouden met het betrekken van jongeren bij de politiek.

Zo zit ik sinds een tijdje in de Jongerenraad Overijssel, die als doel heeft om de stem van jongeren in de politiek, en dan vooral in de provinciale staten van Overijssel, te laten horen en om jongeren meer te informeren over wat er allemaal gebeurt in de provinciale staten. Ik ben onder andere betrokken geweest bij de werkgroep ‘Coalitie Y’ en heb toen meegeholpen met het schrijven van een brief aan de statenleden van Overijssel over de impact van corona op jongeren. Een van de punten uit die brief is ook daadwerkelijk een agendapunt geworden tijdens de Statenvergadering, wat super vet was!

Daarnaast heb ik samen met andere jongeren uit de raad rond afgelopen Tweede Kamerverkiezingen interviews gegeven met politici van verschillende partijen om jongeren op deze manier te informeren over de verschillende partijen en hen wellicht te helpen met het maken van een stemkeuze. Deze filmpjes, en veel meer over de Jongerenraad Overijssel, is ook te vinden op onze Instagram/Facebook: @jroverijssel. Als jij je dus geroepen voelt (als jongere) om je mening ergens over te geven of om misschien zelfs wel zelf bij de raad te komen, schroom dan vooral niet om een berichtje te sturen!

Ook heb ik afgelopen jaar een periode lang twee lesuren per week lesgegeven aan Jong Celeanum over politiek, omdat ik het erg belangrijk vind dat jongeren meer meekrijgen over deze voor hen vaak nog onbekende wereld. Ik heb dit gedaan in verschillende lesvormen. Zo zijn er bijvoorbeeld twee gastsprekers geweest, een Tweede Kamerlid en een gemeenteraadslid, en hebben de leerlingen ook zelf in groepjes een politieke partij opgezet, waarbij ze gingen nadenken over hun standpunten en campagnemateriaal. Ik vond het vooral heel erg leuk als je leerlingen, die het onderwerp eerder misschien helemaal niet leuk vonden, enthousiast zag worden. Ik hoop dan ook dat ik door middel van mijn lessen de leerlingen van Jong Celeanum heb kunnen laten zien dat de politiek echt niet alleen maar iets heel saais is.

Door het HPG heb ik dingen gedaan die ik anders (waarschijnlijk) nooit zou hebben gedaan! Ik raad het HPG dan ook aan iedereen aan die het leuk vindt om zelf naast (en tijdens) school bezig te kunnen gaan met iets wat hij/zij zelf heel leuk vindt op een hele vrije manier die niet gebonden is aan regels.”