Profielkeuze klas 3

Vanaf periode 2 ga je in klas 3 aan de slag met je profielkeuze. Voordat je een profiel kiest, is het belangrijk om je te verdiepen in jezelf: wat vind ik leuk, wat zijn mijn interesses en talenten, wat voor type ben ik, en wat voor vakken vind ik interessant? Wanneer je meer over jezelf weet ben je beter in staat om de keuze te maken welke vakken je meeneemt naar de bovenbouw en welke vakken je gaat laten vallen. De vakken die je uiteindelijk kiest vormen jouw profiel. In het Profielkeuzeboekje Celeanum vind je allerlei praktische informatie.

Nieuwe vakken in de bovenbouw

In de bovenbouw kun je vakken kiezen, die je niet eerder hebt gehad. Dit zijn filosofie, NLT (Natuur Leven en Technologie) en bedrijfseconomie. Ook moet je kiezen tussen wiskunde A, B of C. In het document Wiskunde soorten kun je daar meer over lezen.

Ter voorbereiding op de keuze is er een voorlichtingsmoment over de nieuwe vakken. De gebruikte ppts van schooljaar 2020-2021:

Wiskunde A/B: Presentatie voorlichtingsdag klas 3 Tweede Fase 2021
Economie: Voorlichting bedrijfseconomie klas 3 jaar 2021
NLT: voorlichting NLT 2021
Biologie: voorlichting biologie bovenbouw 2021
Filosofie: Proefles filosofie + voorlichting
Cambridge Engels: Brief klas 3 CAECambridge Advanced C1, PPT Cambridge English met notes

Brief dd 08-04-2021: Brief profielkeuze traject – deel 3

Keuzeproces

Vanaf periode 2 ga je aan de slag met de keuze voor je profiel. Je voert gesprekken met je tutor, eventueel de decaan, je ouders, je klasgenoten en al wie je maar verder nodig hebt. Ook ga je aan de slag met het digitale profielkeuzeprogramma Qompas. In periode 2 geven je docenten je advies over de vakken: is het verstandig voor jou om met dit vak de bovenbouw in te gaan of juist niet. Daarover voer je een gesprek met je docent. In april geef je uiteindelijk via Magister je definitieve profielkeuze door.

Welke profielen zijn er?

Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel. Dat zijn vakken die alle leerlingen volgen en daaraan wordt ongeveer de helft van de studietijd besteed. Grieks en Latijn vallen onder dit gemeenschappelijk deel. Een leerling van het Gymnasium Celeanum is immers verplicht in ten minste één van de klassieke talen eindexamen te doen. Daarnaast heeft elk profiel zijn eigen twee tot drie kenmerkende vakken. Naast de profielvakken kiest de leerling ook nog één vak dat goed aansluit bij de andere profielvakken. Dat is het zogenaamde profielkeuzevak. Tot slot is er het verplichte vrije deel, waarbij de leerling één vak naar keuze kiest uit het aanbod eindexamenvakken. Meerdere vakken kiezen kan ook, afhankelijk van het cijfergemiddelde aan het einde van het schooljaar.

Schema profielen:

Basispakket bestaat uit:

  • Vakken in het gemeenschappelijk deel
  • Vakken in het profieldeel
  • Eén (EM, NT & NG) of twee (CM) verplicht(e) profielkeuzevak(ken)
  • Eén verplicht keuzevak in de vrije ruimte; dit is je eerste keuzevak

Voor extra vakken in de vrije ruimte geldt:

  • Tweede keuzevak: gemiddeld eindcijfer 7,0
  • Derde keuzevak: gemiddeld eindcijfer 7,5
  • Vierde keuzevak: gemiddeld eindcijfer 8,0

Het gemiddelde wordt bepaald op het gemiddelde van de afgeronde cijfers. Dus: het cijfer 4.5 wordt 5 en een 7.6 wordt 8. 8 + 5 = 13 en het gemiddelde is dus 6.5.

In verband met het rooster en het toekennen van keuzevakken is het belangrijk aan te geven wat je eerste, tweede, derde en/of vierde keuzevak is; je brengt dus een prioritering aan in je keuzevakken.

Procedure keuzevakken

Leerlingen krijgen hun eerste keuzevak uit de vrije ruimte altijd toegewezen. Een tweede of meer vakken hangt van een aantal zaken af, zoals de hoeveelheid aanmeldingen. Is een vak ‘overtekend’ dan vindt er loting plaats. Eerste keuzevakken worden altijd ingeroosterd voor een leerling. Bij een tweede of meer vakken kan niet gegarandeerd worden dat dit helemaal in het rooster van de leerling past. In sommige gevallen zal er een overlap zijn met een ander vak en heb je dus “dubbeluren” in je rooster. In dat geval moeten er afspraken gemaakt worden tussen leerling en docent over het al dan niet volgen van het vak.

Cambridge Engels

Cambridge Engels heeft een aparte status. Leerlingen die in de onderbouw Cambridge Engels volgen, worden automatisch ingeschreven voor Cambridge Engels in de bovenbouw, tenzij zij hebben aangegeven dit niet willen. Leerlingen die in de onderbouw geen Cambridge Engels hebben gevolgd, maar daar in klas 4 mee willen starten, melden dit bij hun docent Engels, zodat zij de toelatingsprocedure kunnen doorlopen.

Cambridge Engels kan altijd gevolgd worden en staat los van het gemiddelde cijfer van het eindrapport klas 3. Cambridge Engels wordt altijd ingeroosterd voor de leerlingen die dit vak gaan volgen.

Studies en profielkeuze

Soms is het handig voor je profielkeuze om al wat verder vooruit te kijken naar bijvoorbeeld een studie die je misschien zou willen doen. Er zijn diverse sites die hier een overzicht voor bieden. Hier wat handige linkjes: