Tutor / Intern begeleider

Elke klas bij ons op school heeft een klassendocent, een tutor, zoals dat op het Celeanum heet. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig en die hebben daarnaast ook een intern begeleider.

Tutor

Vanaf het begin van het schooljaar krijgen alle klassen tutorlessen. De inhoud van deze lessen varieert per leerjaar. In klas 1 besteedt de tutor bijvoorbeeld heel veel aandacht aan praktische zaken, zoals je tas inpakken, huiswerk maken of het plannen van toetsen. De tutor van klas 1 wordt bijgestaan door de zogenoemde maatjes uit klas 4. In tweetallen worden deze maatjes aan een brugklas gekoppeld en zij staan de brugklassers met raad en daad terzijde. Ook in andere leerjaren wordt aandacht besteed aan huiswerkplanning. Verder besteden de tutoren aandacht aan meer inhoudelijke onderwerpen, zoals groepsvorming, samenwerking, pesten, alcohol of (homo-) seksualiteit, afhankelijk van de vraag van de klas. In klas 3 worden leerlingen door de tutor, in samenwerking met de decanen, begeleid bij het kiezen van een profiel en het samenstellen van een passend vakkenpakket.

Naast de tutorlessen spreekt de tutor ook in één op één met een leerling. Hierdoor krijgt de tutor een goed beeld van de leerling en kan er in geval van problemen of zorg direct hulp worden geboden.

De tutoren hebben ten slotte als taak om de eenheid van de klas te bewaken dan wel te vormen. Daarom regelt een tutor een klassenuitje met zijn of haar klas. Dat kan variëren van samen naar de bioscoop en een patatje eten tot een sportactiviteit waarbij samenwerking centraal staat.

Intern Begeleider (IB)

Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan alleen die van hun tutor. Vaak zijn dit leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Deze leerlingen kunnen extra zorg en steun krijgen van een docent die speciaal aan hen is ‘gekoppeld’, een intern begeleider. Niet iedereen kan een intern begeleider krijgen. Dit soort begeleiding moet aangevraagd worden bij onze zorgcoördinator, mevrouw Dijs. Zij bekijkt samen met de tutor, de ouders/verzorgers van een leerling of met andere deskundigen van officiële instanties of een leerling in aanmerking komt voor een intern begeleider.

Een intern begeleider staat een leerling het hele schooljaar bij. De hulp kan variëren van het helpen met plannen, het opschrijven van huiswerk in de agenda tot het leggen van contacten in de klas en het beter functioneren in een groep.