Leerlingencommissie

Op het Celeanum worden alle leerlingen vertegenwoordigd door de leerlingencommissie: een groep leerlingen afkomstig uit verschillende jaarlagen die samen voor de leerlingen van Celeanum klaarstaan en fungeren als aanspreekpunt voor docenten.

WAT DOET DE LEERLINGENCOMMISSIE PRECIES?

Wanneer leerlingen ergens mee zitten of bepaalde dingen graag anders willen zien op school, kunnen ze bij ons terecht. Als docenten voor een bepaalde beslissing komen te staan en daar graag advies over willen van de leerlingen, staan wij klaar om de leerling te vertegenwoordigen. Zodoende werken wij met leerlingen en docenten aan beter onderwijs en pakken wij de onvolkomenheden aan: denk aan slechte lesmethodes, onaangename toetsroosters en saaie projectweken. Je kunt ons bereiken via LeCo.celeanum@gmail.com

Ook organiseren we veel leuke activiteiten op school. Zo organiseren we onder andere de volgende activiteiten:

We verkopen broodjes knakworst.
We delen gratis ijsjes uit.
We organiseren de Zip Your Lip actie, waarbij je 24 niet mag eten en op school blijft slapen.
We helpen bij het organiseren van het Muziekconcours.
We helpen bij feesten, zoals het Gala Nova, het brugklasfeest en het Valentijnsfeest.
We helpen bij Open Dagen en andere activiteiten binnen de school.

HOE GAAN WIJ TE WERK?

Er worden vergaderingen gehouden die de leerlingen zelf plannen. Deze vinden regelmatig plaats. In deze vergaderingen hebben we het over dingen waar leerlingen tegen aan lopen en wat zij graag veranderd willen zien. Regelmatig evalueren wij onze bezigheden met onze begeleider, mevrouw Boeschoten, en een keer per jaar met de rectrix. Hiermee hebben we al meerdere dingen bereikt: denk aan hulp bij de profielkeuze, een week tussen de vakantie en de toetsweek en fijnere toetsroosters voor meer rust in de toetsweken.

WIE ZITTEN ER IN DE LEERLINGENCOMMISSIE?

Maria Veerman (voorzitter)
Pien Looijestijn (vice-voorzitter)
Sann Leisink (penningmeester)

Charlotte Rijnders (klas 5)
Aukje Land (klas 5)
Hidde Bakker (klas 5)
Tirza Sytsma (klas 4)
Claudia Laurens (klas 4)
Romijn Zwart (klas 4)
Florence Rijnders (klas 3)
Nina Maijers (klas 3)
Wouter Burgers (klas 3)
Johanna Vercoulen (klas 2)
Bente van der Steeg (klas 2)
Hugo Hermsen (klas 2)