Sport

Sport heeft op het Celeanum een belangrijke functie. Niets voor niets mag het Celeanum het predicaat Gezonde School dragen.

Er is naast de reguliere gymlessen een breed scala aan activiteiten, waaraan leerlingen kunnen meedoen. Zo worden ze tijdens de Nationale Sportweek enthousiast gemaakt om te bewegen en kunnen zij in de grote pauze en op de avonden van die week kennis maken met allerlei vormen van niet alledaagse sporten.

Het Celeanum heeft een eigen roeiboot de Odysseus. Leerlingen kunnen naar de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging om te gaan roeien. Meer informatie bij meneer Busstra: bbusstra@celeanum.nl.

Leerlingen voelen zich betrokken bij de vele gevarieerde sportactiviteiten. Er is een sportcommissie waarin leerlingen én docenten lichamelijke opvoeding samen proberen de verschillende sportactiviteiten nog beter op elkaar af te stemmen. Meer informatie bij Gerard Top gtop@celeanum.nl.