Excursies

In elk leerjaar zijn er excursies, georganiseerd door verschillende vakken. Het doel van de excursies is om de lesstof te verdiepen en praktisch met het geleerde aan de slag te gaan.

Exact en techniek

Vanuit de exacte vakken en techniek zijn er diverse excursies. Leerlingen uit klas 1 kunnen meedoen aan de Lego League. Leerlingen van klas 2 gaan op excursie naar Nemo en bekijken daar het Science Center. Later op school maken ze een eigen Science Center, dat tentoongesteld wordt aan ouders en medeleerlingen. Klas 3 gaat op excursie naar Walibi, waar ze allerlei proefjes doen voor het vak natuurkunde. In de bovenbouw wordt vanuit het vak NLT het een en ander georganiseerd, zoals een reis naar Zwitserland om de deeltjesversneller van dichtbij te kunnen bekijken.

Klassieke Talen

In alle jaarlagen organiseert de sectie Klassieke Talen excursies. In klas 1 gaan de leerlingen op excursie naar Museum Valkhof in Nijmegen en volgen zij op school workshops over het leven van de Romeinen. In klas 2 gaan ze naar Xanten, in klas 3 naar Keulen, in klas 4 naar Amsterdam (Paleis op de Dam en Allard Piersonmuseum) en tenslotte in klas 5 naar Rome. Eens in de twee jaar is er in de meivakantie een facultatieve reis naar Griekenland.

Moderne Talen

Vanuit de moderne talen worden voor de bovenbouw diverse excursies naar het buitenland georganiseerd, zoals naar Parijs, Berlijn en Madrid.

Kunst en cultuur

Activiteiten in het kader van kunst en cultuur zitten door alle jaarlagen en vakken heen. We gaan naar toneelvoorstellingen (of we halen ze naar school), we organiseren lezingen op school en voor klas 2 en 3 is er ook nog de jaarlijkse kunstendag.