Woordkunst

In het oude Athene en Rome kregen de jongens uit de gegoede klasse een redenaarsopleiding. Handig en noodzakelijk voor hun latere carrière. De tijden zijn gelukkig veranderd: jongens en meisjes uit alle lagen van de bevolking krijgen les. Maar woorden blijven belangrijk. Ook op het Celeanum. Uiteraard besteden we in de lessen uitgebreid aandacht aan de Nederlandse taal, maar ook buiten de les zijn we met de taal bezig.

Sommige leerlingen houden erg van redeneren en discussiëren. Maar goed debatteren is best lastig. Net als vroeger bij de Grieken en Romeinen is daar oefening voor nodig. Bij meerdere vakken wordt gedebatteerd. Bijvoorbeeld bij Nederlands, filosofie of maatschappij wetenschappen. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen ervaring op doen in het debatteren in de speciale debatgroep. Ook is er binnen en buiten de lessen aandacht voor schrijfvaardigheden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld artikelen schrijven voor de schoolkrant de Elma. Sommige leerlingen schrijven zelf verhalen, die ze aan elkaar of aan een geïnteresseerde docent ter lezing voorleggen.

Poëzie

Een bijzondere manier van het gebruiken van woorden is poëzie. In de onderbouw maken de leerlingen kennis met poëzie tijdens de lessen Nederlands en gaan ze ook zelf aan de slag als dichter. Soms hebben leerlingen een heel bijzonder dichttalent. Zo mocht onze bovenbouwleerlinge Maaike Rijntjes zich een jaar lang Jonge Dichter des Vaderlands noemen.

Bijzonder aandacht verdient het poëzieproject in de brugklas. Tijdens de lessen tekenen, muziek/drama, Nederlands en Technology & Design werken de leerlingen aan een bijzonder eindresultaat. In de lessen Nederlands maken de leerlingen gedichten, in de lessen tekenen maken ze er linoleumsneden bij, in de lessen drama/muziek worden de gedichten op muziek gezet en bij Technology & Design worden bijpassende stop motionfilmpjes gemaakt.. Tijdens een spetterende avond voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden presenteren de leerlingen het eindresultaat. Elk jaar is er een ander thema. De mooiste gedichten en linoleumsneden worden gebundeld en te koop aangeboden. Een deel van de opbrengst is traditiegetrouw bestemd voor Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Meer informatie over het poëzieproject bij mevrouw Lohuis: alohuis@celeanum.nl.

poezieavond3Poëziebundel 2014 met als thema ‘Anders’.