Toneel

Eersteklassers en tweedeklassers krijgen het vak Drama. Hier leren ze ‘spelen’ met hun emoties. In de altijd zeer dynamische lessen van dhr. Ballast komen allerlei vormen van dramatische expressie aan de orde. Dhr. Ballast regisseert ook buiten school regelmatig toneelstukken van diverse toneelverenigingen waaronder Ventura uit Kampen. Zijn jarenlange ervaring staat garant voor diepgang en afwisseling en geven het vak Drama een hoog niveau.

Tweejaarlijks wordt er een toneelstuk ingestudeerd. Alle leerlingen kunnen hiervoor auditie doen. In 2006 werd de productie ‘Electra’ opgevoerd. In 2008 was dat ‘Hamlet’ en 2010 ‘Infigeneia, koningskind’. De laatste opvoering was in 2012, MacBeth.