Bibliotheek

De mediatheek biedt een rustige en prettige studieruimte en is elke schooldag geopend.
Iedere leerling kan op vertoon van een schoolpas gratis boeken lenen uit de schoolbibliotheek.

De mediatheek omvat de bibliotheek en biedt een rustige en prettige plaats om te studeren, te lezen of om in stilte te werken op één van de multimediawerkplekken. De werkplekken zijn in principe voor Tweede Fase leerlingen gereserveerd. In overleg met de mediatheekmedewerkers kunnen ook onderbouwleerlingen hier gebruik van maken in de rustige uurtjes.

De bibliotheek probeert het lezen te bevorderen o.a. door aandacht te besteden aan actuele gebeurtenissen in de wereld van het boek. Boeken en software worden aangeschaft door of in nauw overleg met de diverse secties, zodat direct ingespeeld wordt op de behoeften van leerlingen en ons onderwijs.