Maatjes

De overgang van groep 8 naar de brugklas is voor veel leerlingen best groot. Daarom bestaat er op het Gymnasium Celeanum het zogenoemde Maatjesproject. Elke brugklas krijgt twee maatjes uit de bovenbouw toegewezen die kunnen helpen bij problemen of anderszins een luisterend oor kunnen bieden. Want wat is makkelijker dan om bij zorgen toe te stappen naar een medeleerling in plaats van naar een volwassene? En samen sta je sterk.

De maatjes zijn leerlingen uit klas 4. Zij hebben zich vrijwillig aangemeld voor dit project. De maatjes worden begeleid door twee docenten.

De maatjes gaan mee naar schoolfeesten, de Sinterklaasviering, klassenuitjes en andere klassenactiviteiten. Zo ontstaat een band tussen de maatjes en de brugklasleerlingen en zal het voor de bruggers makkelijker zijn om met eventuele problemen of zorgen naar hun maatje te gaan. Hun zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid zal hierdoor toenemen.

Voor de maatjes geldt dat ze al een beetje kunnen ruiken aan het leven na school. Veel van onze leerlingen zullen in de toekomst immers in posities terechtkomen waarbij coachingsvaardigheden van belang zijn.

Het Maatjesproject past binnen de visie van de school om bij leerlingen meer verantwoordelijkheidsgevoel te creëren. Naast het Maatjesproject heeft het Celeanum een breed vangnet van zorgverleners, mocht het met een leerling minder goed gaan. De tutor van een klas is daarbij het eerste aanspreekpunt.

Ook de leerlingen van Jong Celeanum krijgen twee maatjes. Deze leerlingen komen uit klas 2.

De maatjes van 2021-2022: