Leerlingbegeleiding

Het Celeanum zorgt ervoor dat leerlingen in een veilige en stimulerende leeromgeving hun diploma kunnen halen. Er wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat, dat recht doet aan de basisbehoeften van de leerlingen, nl. de behoefte aan relatie (ik mag er ook zijn), aan competentie (ik kan het), de behoefte aan veiligheid, de behoefte aan onafhankelijkheid (ik kan het zelf).

We maken onderscheid tussen cognitieve en sociaal-emotionele begeleiding.