15 maart 2024

Wiskundedag klas 6

Het was weer zwoegen en zweten vandaag voor klas 6 op de jaarlijkse wiskundedag. In groepjes moesten leerlingen wiskunde in de praktijk zien te brengen.

Bij wiskunde A gingen de leerlingen bezig met het onderwerp kansrekening: er werd gerekend aan allerlei dobbelspelletjes en als eindopdracht moesten de leerlingen ook zelf een dobbelspel ontwerpen.

Bij wiskunde B bestudeerden de leerlingen zogenaamde verschilrijen. Deze rijen kunnen cyclisch worden of uitdoven. Vermoedens moesten worden ontdekt en soms zelfs worden bewezen.

Het was een lange en inspannende dag, maar uiteindelijk is het iedereen gelukt om hun verslag op tijd in te leveren. De wiskundesectie is benieuwd naar het resultaat!