Hoogbegaafdheid

Speciaal voor hoogbegaafde middelbare scholieren is het Gymnasium Celeanum een programma gestart, CoMoVe (Co(mpacten) Mo(tiveren) Ve(rrijken). Hoogbegaafde kinderen leren en denken namelijk op een andere manier dan ‘gewoon’ slimme kinderen. Hierdoor presteren ze soms minder of zelfs onder de maat. Het programma heeft als doel de leerlingen anders en meer uit te dagen en te helpen waar nodig.

Projecten

Leerlingen van klas 1 t/m 3 kunnen meedoen aan het project CoMoVe. In klas 1 kiezen de leerlingen onder begeleiding een project dat ze zelf bedacht hebben en dat ze gaan uitwerken. In klas 2 en 3 kunnen leerlingen kiezen uit 34 verrijkingsprojecten van Bureau Talent en gaan deze vervolgens uitvoeren. Leerlingen kunnen meedoen met CoMoVe in overleg met hun mentor.

Leerlingen uit bovenbouw kunnen meedoen met het Honoursprogramma.