26 november 2020

Nask: experiment bewegingen

Zware fysieke inspanningen bij klas 2 tijdens het vak NaSk (natuur-/scheikunde)! Hinkelen, fietsen en rennen, en dan zo hard mogelijk. De les ging over bewegingen.

De leerlingen zochten uit wat het verschil in snelheid is als je rent of fietst of hinkelt en hoe die snelheid verandert. Het was een gezamenlijk buitenexperiment: één van de leerlingen fietst, hinkelt of rent vanaf de startlijn en de andere leerlingen meten om de paar meter hoeveel tijd er is verstreken. Na afloop maakten ze diagrammen in Excel. Dit leverde mooie diagrammen op van de bewegingen en de leerlingen leerden hoe het zit met je snelheid tijdens de verschillende bewegingen. Wat een enthousiasme en een mooie samenwerking!